Befolkningsstatus

Kritiskt utrotningshotade djur

1150 arter

Akut hotad är en term som används inom rödlistning av arter. En art som tillhör kategorin "akut hotad" löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid.

visa mindre

Akut hotad är en term som används inom rödlistning av arter. En art som tillhör kategorin "akut hotad" löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid.

visa mindre