Flod

Mississippifloden

0 arter

Mississippifloden, ofta bara Mississippi, är den längsta floden i USA, med sina 3 766 kilometer från källan i Itascasjön till mynningen ut i Mexikanska golfen. Den största bifloden är Missourifloden, som tillsammans med Mississippifloden bildar världens fjärde längsta flod.

Geografi

Mississippifloden börjar vid Itascasjön, 450 meter över havet, i Itasca State Park i norra Minnesota. Innan floden nått sin destination, Mexikanska golfen, har den fallit till havsnivån, varav hälften inom delstaten Minnesota. Vid Saint Louis, Missouri förenas floden med Illinoisfloden och Missourifloden, och i Cairo, Illinois förenas den med ytterligare en, Ohiofloden. Floden delas upp i övre Mississippi, från Itascasjön till Ohiofloden, och nedre Mississippi, från Ohiofloden till dess utlopp. Floden passerar eller går längs gränserna till tio av USA:s delstater; Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi och Louisiana, innan den kommer till Mexikanska golfen, cirka 160 kilometer nedströms från New Orleans. Som kuriosa kan nämnas att en regndroppe som faller i Itascasjön skulle nå Mexikanska golfen efter cirka 90 dagar.

I Mississippifloden finns det ett rovdjur som kan bli upp till 7 meter lång och kan väga över 600 kilogram: Mississippialligatorn (Alligator mississippiensis). I den övre delen av Mississippifloden finns 27 dammar, de flesta byggda under 1930-talet och konstruerade för att kunna hantera pråmtrafik. Dammarna gör floden bredare och djupare men stoppar den inte. Det finns egentligen ingen anledning att reglera vattenflödet och vid höga flöden öppnas alla dammluckor och vattnet tillåts helt enkelt flyta fritt. Söder om Saint Louis är floden inte reglerad över huvud taget. Platsen för Mississippiflodens utlopp har skiftat med tiden. Sedan en kanal byggdes under det tidiga 1800-talet har floden flutit samman med Atchafalayafloden 95 kilometer från New Orleans. Ett antal portar håller floden på sin nuvarande kurs.

Under årens lopp har ett antal jordbävningar ändrat flodens lopp längs den förkastningslinje som följer den förbi städerna Memphis och Saint Louis. Tre jordbävningar 1811 och 1812, som uppskattades till 8 på den 10-gradiga Richterskalan, ändrade tillfälligt Mississippiflodens riktning. Dessa jordbävningar skapade också Reelfootsjön i Tennesse.

visa mindre

Mississippifloden, ofta bara Mississippi, är den längsta floden i USA, med sina 3 766 kilometer från källan i Itascasjön till mynningen ut i Mexikanska golfen. Den största bifloden är Missourifloden, som tillsammans med Mississippifloden bildar världens fjärde längsta flod.

Geografi

Mississippifloden börjar vid Itascasjön, 450 meter över havet, i Itasca State Park i norra Minnesota. Innan floden nått sin destination, Mexikanska golfen, har den fallit till havsnivån, varav hälften inom delstaten Minnesota. Vid Saint Louis, Missouri förenas floden med Illinoisfloden och Missourifloden, och i Cairo, Illinois förenas den med ytterligare en, Ohiofloden. Floden delas upp i övre Mississippi, från Itascasjön till Ohiofloden, och nedre Mississippi, från Ohiofloden till dess utlopp. Floden passerar eller går längs gränserna till tio av USA:s delstater; Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi och Louisiana, innan den kommer till Mexikanska golfen, cirka 160 kilometer nedströms från New Orleans. Som kuriosa kan nämnas att en regndroppe som faller i Itascasjön skulle nå Mexikanska golfen efter cirka 90 dagar.

I Mississippifloden finns det ett rovdjur som kan bli upp till 7 meter lång och kan väga över 600 kilogram: Mississippialligatorn (Alligator mississippiensis). I den övre delen av Mississippifloden finns 27 dammar, de flesta byggda under 1930-talet och konstruerade för att kunna hantera pråmtrafik. Dammarna gör floden bredare och djupare men stoppar den inte. Det finns egentligen ingen anledning att reglera vattenflödet och vid höga flöden öppnas alla dammluckor och vattnet tillåts helt enkelt flyta fritt. Söder om Saint Louis är floden inte reglerad över huvud taget. Platsen för Mississippiflodens utlopp har skiftat med tiden. Sedan en kanal byggdes under det tidiga 1800-talet har floden flutit samman med Atchafalayafloden 95 kilometer från New Orleans. Ett antal portar håller floden på sin nuvarande kurs.

Under årens lopp har ett antal jordbävningar ändrat flodens lopp längs den förkastningslinje som följer den förbi städerna Memphis och Saint Louis. Tre jordbävningar 1811 och 1812, som uppskattades till 8 på den 10-gradiga Richterskalan, ändrade tillfälligt Mississippiflodens riktning. Dessa jordbävningar skapade också Reelfootsjön i Tennesse.

visa mindre