Rödknot
Livslängd
21 years
Längd
20.4-70
8-27.6
cminch
cm inch 

Rödknot (även kallad "fenknot" eller "röd knorrhane") (Chelidonichthys cuculus) är en bottenfisk i familjen knotfiskar (Triglidae) som finns längs östra Atlantkusten. Ovanlig i Norge, tillfälligt påträffad i Sverige och Danmark.

Utseende

Rödknoten är en långsträckt fisk med benklätt, kantigt huvud som har benutskott framför ögonen. Kroppen är röd med skära till silverfärgade fläckar. Den främre delen av buken saknar fjäll. I övrigt är buken blek. Fjällen från sidolinjen och uppåt bildar vertikala ribbor. Den har två ryggfenor, en främre med 9 till 10 taggstrålar, och en bakre med 17 till 18 mjukstrålar. De tre nedersta taggstrålarna på bröstfenorna är fria och försedda med sinnesorgan.

Visa mer

När den fångas, kan rödknoten ge ett kväkande ljud ifrån sig. Som mest kan den bli 50 cm lång och väga 0,9 kg.

Visa mindre

Vanor och livsstil

Arten är en havslevande bottenfisk som vistas på 15 till 400 meters djup (vanligtvis 30 – 250 meter). Den föredrar sand-, grus- och klippbottnar där den fångar bottenlevande kräftdjur, olika ryggradslösa bottendjur samt fiskar.

Visa mer

Leken äger rum vid Brittiska öarna i april till juni. Äggen kläcks efter omkring en vecka.

Visa mindre
Livsstil

Kost och Näring

Befolkning

Referenser

1. Rödknot artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6dknot
2. Rödknotpå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/198750/15622838

Fler fascinerande djur att lära sig om