Biom

Tidevandszone

876 arter

Tidevandszone er det område som kommer i kontakt med luft ved lavvande og dækket af vand ved højvande. Dette område kan bestå af mange forskellige typer habitat: bratte klipper, sandstrande, vådområder med mere.

Organismer som lever i tidevandszonen er tilpasset de ekstreme forskelle som tidevandet medfører. Vand er regelmæssigt tilgængeligt i form af havvand med højt saltindhold ved højvande. Bølger kan også omforme selve topografien på f.eks. sandstrande, eller gøre det vanskeligt for organismer at få fæste på klippe eller stengrund.

vise mindre

Tidevandszone er det område som kommer i kontakt med luft ved lavvande og dækket af vand ved højvande. Dette område kan bestå af mange forskellige typer habitat: bratte klipper, sandstrande, vådområder med mere.

Organismer som lever i tidevandszonen er tilpasset de ekstreme forskelle som tidevandet medfører. Vand er regelmæssigt tilgængeligt i form af havvand med højt saltindhold ved højvande. Bølger kan også omforme selve topografien på f.eks. sandstrande, eller gøre det vanskeligt for organismer at få fæste på klippe eller stengrund.

vise mindre