Land

Mexiko

3789 arter

Mexiko, officiellt benämnt Mexikos förenta stater är en federal konstitutionell republik i Nordamerika.

Geografi

Mexiko är grannland till USA, Guatemala och Belize och ligger långt söder ut i Nordamerika. Landet ligger kring Kräftans vändkrets och är ganska triangelformat. Ytan är en fjärdedel av USA:s storlek.

Landet sträcker sig från den kaliforniska halvön i nordväst till Yucatan i sydost.

  • Lägsta punkt: Laguna Salada, 10 meter under havet
  • Bergskedjor: Sierra Madre, Eje Neovolcanico Transversal
  • Floder: Rio Bravo, Río Balsas, Rio Usumacinta, Rio Lerma, Rio Grijalva
  • Naturtillgångar: petroleum, silver, koppar, guld, bly, zink, naturgas, timmer

Klimat och miljö

Klimatet varierar från tropiskt till ökenklimat. Längs både atlant- och stillahavskusten förekommer orkaner. I landets södra och mellersta delar finns aktiva vulkaner och jordbävningar är inte ovanliga.

Några av Mexikos miljöproblem är undermålig hantering av farligt avfall, vattenföroreningar, luftföroreningar, samt att avskogning leder till jorderosion och ökenutbredning. Den mexikanska regeringen bedömer att skogens försvinnande samt avsaknaden av rent vatten är nationella säkerhetsproblem.

visa mindre

Mexiko, officiellt benämnt Mexikos förenta stater är en federal konstitutionell republik i Nordamerika.

Geografi

Mexiko är grannland till USA, Guatemala och Belize och ligger långt söder ut i Nordamerika. Landet ligger kring Kräftans vändkrets och är ganska triangelformat. Ytan är en fjärdedel av USA:s storlek.

Landet sträcker sig från den kaliforniska halvön i nordväst till Yucatan i sydost.

  • Lägsta punkt: Laguna Salada, 10 meter under havet
  • Bergskedjor: Sierra Madre, Eje Neovolcanico Transversal
  • Floder: Rio Bravo, Río Balsas, Rio Usumacinta, Rio Lerma, Rio Grijalva
  • Naturtillgångar: petroleum, silver, koppar, guld, bly, zink, naturgas, timmer

Klimat och miljö

Klimatet varierar från tropiskt till ökenklimat. Längs både atlant- och stillahavskusten förekommer orkaner. I landets södra och mellersta delar finns aktiva vulkaner och jordbävningar är inte ovanliga.

Några av Mexikos miljöproblem är undermålig hantering av farligt avfall, vattenföroreningar, luftföroreningar, samt att avskogning leder till jorderosion och ökenutbredning. Den mexikanska regeringen bedömer att skogens försvinnande samt avsaknaden av rent vatten är nationella säkerhetsproblem.

visa mindre