Land

Surinam

1396 arter

Surinam, formellt Republiken Surinam, är en stat i norra Sydamerika vid Atlanten.

Geografi och natur

  • Lägsta punkt: Ej namngiven punkt 2 meter under havet.
  • Högsta punkt: Julianatop, 1 280 meter över havet.
  • Naturtillgångar: timmer, vattenkraft, fisk, kaolin, räkor, bauxit, guld

Klimat och miljö

Klimatet är tropiskt men mildras av passadvindarna.

Surinam är täckt till 94,7 procent av tropisk regnskog som indelas i 16 olika skogstyper. Den skogbevuxna arealen minskar eftersom man avverkar skog för att exportera timmer. Skogsavverkningen i Surinam är historiskt låg jämfört med andra länder i regionen. Mellan år 2000 och 2009 minskade Surinams regnskogstäcke med i genomsnitt 0,02 procent per år.

Ett annat miljöproblem är att vattendragen i inlandet är förorenade på grund av gruvdriften. Ungefär 75 procent av elektriciteten framställs med vattenkraft och resterande av fossila bränslen.

Surinam har många nationalparker, varav en finns med på Unescos världsarvslista. Hela 12 procent av landets yta består av nationalparker. Tack vare dessa och en än så länge stor och relativt orörd mängd skog och regnskog har man börjat utvärdera möjligheterna för ekoturism som skulle kunna ge ökade inkomster till landet.

visa mindre

Surinam, formellt Republiken Surinam, är en stat i norra Sydamerika vid Atlanten.

Geografi och natur

  • Lägsta punkt: Ej namngiven punkt 2 meter under havet.
  • Högsta punkt: Julianatop, 1 280 meter över havet.
  • Naturtillgångar: timmer, vattenkraft, fisk, kaolin, räkor, bauxit, guld

Klimat och miljö

Klimatet är tropiskt men mildras av passadvindarna.

Surinam är täckt till 94,7 procent av tropisk regnskog som indelas i 16 olika skogstyper. Den skogbevuxna arealen minskar eftersom man avverkar skog för att exportera timmer. Skogsavverkningen i Surinam är historiskt låg jämfört med andra länder i regionen. Mellan år 2000 och 2009 minskade Surinams regnskogstäcke med i genomsnitt 0,02 procent per år.

Ett annat miljöproblem är att vattendragen i inlandet är förorenade på grund av gruvdriften. Ungefär 75 procent av elektriciteten framställs med vattenkraft och resterande av fossila bränslen.

Surinam har många nationalparker, varav en finns med på Unescos världsarvslista. Hela 12 procent av landets yta består av nationalparker. Tack vare dessa och en än så länge stor och relativt orörd mängd skog och regnskog har man börjat utvärdera möjligheterna för ekoturism som skulle kunna ge ökade inkomster till landet.

visa mindre