Land

Venezuela

2694 arter

Venezuela, formellt Bolivarianska republiken Venezuela, är en stat i norra Sydamerika som gränsar till Brasilien, Colombia och Guyana.

Klimat

Klimatet är tropiskt men mindre hett och fuktigt i de höglänta delarna av landet. Det förekommer både torrperioder och översvämningar. Översvämningarna orsakar ofta jordskred.

Miljö

Några av Venezuelas miljöproblem är att flera stora sjöar (bland annat Lago de Valencia och Lago de Maracaibo) är förorenade av avlopp, olja samt andra stadsföroreningar och att skogen avverkas för mycket. Därtill kommer problem med jordförstöring som en följd av stads- och industriföroreningar. Detta är särskilt ett problem längs den karibiska kusten. Även en del av gruvdriften är ett hot mot regnskogens ekosystem. År 2020 framställdes knappt 70 % av elektriciteten av vattenkraft och resterande av fossila bränslen.

visa mindre

Venezuela, formellt Bolivarianska republiken Venezuela, är en stat i norra Sydamerika som gränsar till Brasilien, Colombia och Guyana.

Klimat

Klimatet är tropiskt men mindre hett och fuktigt i de höglänta delarna av landet. Det förekommer både torrperioder och översvämningar. Översvämningarna orsakar ofta jordskred.

Miljö

Några av Venezuelas miljöproblem är att flera stora sjöar (bland annat Lago de Valencia och Lago de Maracaibo) är förorenade av avlopp, olja samt andra stadsföroreningar och att skogen avverkas för mycket. Därtill kommer problem med jordförstöring som en följd av stads- och industriföroreningar. Detta är särskilt ett problem längs den karibiska kusten. Även en del av gruvdriften är ett hot mot regnskogens ekosystem. År 2020 framställdes knappt 70 % av elektriciteten av vattenkraft och resterande av fossila bränslen.

visa mindre