Recent uitgestorven

Deze diersoorten zijn de laatste tijd verdwenen of vermoedelijk uitgestorven als gevolg van menselijke activiteiten

Quagga
Quagga
When extinct
1883

Ontdek meer
Quagga
Great Auk
Reuzenalk
When extinct
1852

Ontdek meer
Reuzenalk
Sea Mink
Zeemink
When extinct
1860-1920

Ontdek meer
Zeemink