Niedawno wymarłe

Te gatunki zwierząt zniknęły lub uważa się, że wymarły w ostatnim czasie z powodu działalności człowieka

Quagga
Zebra kwagga
When extinct
1883

Odkryj więcej
Zebra kwagga
Great Auk
Alka olbrzymia
When extinct
1852

Odkryj więcej
Alka olbrzymia
Sea Mink
Wizon morski
When extinct
1860-1920

Odkryj więcej
Wizon morski