Subkontinent

Centralamerika

1038 arter

Centralamerika kallas den avsmalnade landförbindelsen mellan Nord- och Sydamerika.

Geografi

Av de många bergskedjorna i Centralamerika är de längsta Sierra Madre de Chiapas, Cordillera Isabelia och Cordillera de Talamanca. På 4 220 meters höjd ligger vulkanen Volcán Tajumulco, som är det högsta berget i Centralamerika. Andra bergstoppar listas här nedan:

Mellan bergskedjorna ligger fruktbara dalar som är lämpliga för uppfödning av djur och för produktion av kaffe, tobak, bönor och andra grödor. De flesta av befolkningen i Honduras, Costa Rica och Guatemala bor i dalar.

visa mindre

Centralamerika kallas den avsmalnade landförbindelsen mellan Nord- och Sydamerika.

Geografi

Av de många bergskedjorna i Centralamerika är de längsta Sierra Madre de Chiapas, Cordillera Isabelia och Cordillera de Talamanca. På 4 220 meters höjd ligger vulkanen Volcán Tajumulco, som är det högsta berget i Centralamerika. Andra bergstoppar listas här nedan:

Mellan bergskedjorna ligger fruktbara dalar som är lämpliga för uppfödning av djur och för produktion av kaffe, tobak, bönor och andra grödor. De flesta av befolkningen i Honduras, Costa Rica och Guatemala bor i dalar.

visa mindre