Omr�de

Afrikas horn

17 arter

Afrikas horn är en triangelformad halvö i Östafrika som innehåller länderna Djibouti, Eritrea, Etiopien samt Somalia och som sticker ut i Indiska Oceanen längs sydkusten av Adenviken.

Ekologi

Afrikas horn räknas av Unesco som ett område med hög biologisk mångfald (engelska: Biodiversity Hotspot), och ett av de blott två sådana som återfinns i torrt klimat. Afrikas horn lider dock av alltför hårt betestryck och enbart 5 % av det ursprungliga habitatet återstår. Utbyggnaden av infrastrukturen på Socotra hotar också miljön.

Fauna

På Afrikas horn finns runt 220 däggdjursarter, varav många är utrotningshotade. Grevyisebran är unik för regionen.

På Afrikas horn finns det fler endemiska reptiler än någon annanstans i Afrika, då ungefär 90 av 285 arter enbart finns här. Hälften av dessa finns enbart på Socotra. I motsats till reptiler så är amfibier underrepresenterade i området.

Det finns runt 100 arter av sötvattensfiskar vid Afrikas horn. Av dessa är cirka 10 endemiska för regionen.

Flora

Det finns runt 5000 olika arter av kärlväxter på Afrikas horn. Ungefär hälften av dessa är endemiska för platsen, i synnerhet gäller detta de växter som återfinns i Socotra och norra Somalia. Två växtfamiljer är endemiska för regionen: Barbeyaceae och Dirachmaceae.

visa mindre

Afrikas horn är en triangelformad halvö i Östafrika som innehåller länderna Djibouti, Eritrea, Etiopien samt Somalia och som sticker ut i Indiska Oceanen längs sydkusten av Adenviken.

Ekologi

Afrikas horn räknas av Unesco som ett område med hög biologisk mångfald (engelska: Biodiversity Hotspot), och ett av de blott två sådana som återfinns i torrt klimat. Afrikas horn lider dock av alltför hårt betestryck och enbart 5 % av det ursprungliga habitatet återstår. Utbyggnaden av infrastrukturen på Socotra hotar också miljön.

Fauna

På Afrikas horn finns runt 220 däggdjursarter, varav många är utrotningshotade. Grevyisebran är unik för regionen.

På Afrikas horn finns det fler endemiska reptiler än någon annanstans i Afrika, då ungefär 90 av 285 arter enbart finns här. Hälften av dessa finns enbart på Socotra. I motsats till reptiler så är amfibier underrepresenterade i området.

Det finns runt 100 arter av sötvattensfiskar vid Afrikas horn. Av dessa är cirka 10 endemiska för regionen.

Flora

Det finns runt 5000 olika arter av kärlväxter på Afrikas horn. Ungefär hälften av dessa är endemiska för platsen, i synnerhet gäller detta de växter som återfinns i Socotra och norra Somalia. Två växtfamiljer är endemiska för regionen: Barbeyaceae och Dirachmaceae.

visa mindre