Land

Saint Kitts och Nevis

551 arter

Saint Kitts och Nevis, officiellt Federationen Saint Kitts och Nevis och även Saint Christopher och Nevis, är en självständig stat i Västindien, Nordamerika.

Geografi

Landets enda naturtillgångar är odlingsbar mark. 2011 såg markanvändningen ut på följande sätt:

  • Jordbruksmark: 23,1 % (varav 19,2 % odlingsbar mark, 0,4 % permanenta grödor och 3,5 % permanent betesmark.)
  • Skog: 43,2 %
  • Övrig: 34,6 %

Klimat och miljö

Klimatet är tropiskt men mildras av de ständigt blåsande havsvindarna. Regntiden varar från maj till november. Juli–oktober förekommer orkaner.

visa mindre

Saint Kitts och Nevis, officiellt Federationen Saint Kitts och Nevis och även Saint Christopher och Nevis, är en självständig stat i Västindien, Nordamerika.

Geografi

Landets enda naturtillgångar är odlingsbar mark. 2011 såg markanvändningen ut på följande sätt:

  • Jordbruksmark: 23,1 % (varav 19,2 % odlingsbar mark, 0,4 % permanenta grödor och 3,5 % permanent betesmark.)
  • Skog: 43,2 %
  • Övrig: 34,6 %

Klimat och miljö

Klimatet är tropiskt men mildras av de ständigt blåsande havsvindarna. Regntiden varar från maj till november. Juli–oktober förekommer orkaner.

visa mindre