Land

Saint Lucia

572 arter

Saint Lucia är ett land i Västindien som omfattar huvudsakligen den ö som har samma namn, mellan Martinique och Saint Vincent.

Geografi

  • Naturtillgångar: skogar, sandstränder, pimpsten

Klimat och miljö

Klimatet är tropiskt men mildras av passadvindarna. Regntiden varar från maj till augusti. Det förekommer vulkanisk aktivitet och orkaner.

Ett av Saint Lucias miljöproblem är avskogning med åtföljande jorderosion, speciellt i landets norra del. Landet har skrivit under, men inte ratificerat Kyotoprotokollet om klimatförändringar.

visa mindre

Saint Lucia är ett land i Västindien som omfattar huvudsakligen den ö som har samma namn, mellan Martinique och Saint Vincent.

Geografi

  • Naturtillgångar: skogar, sandstränder, pimpsten

Klimat och miljö

Klimatet är tropiskt men mildras av passadvindarna. Regntiden varar från maj till augusti. Det förekommer vulkanisk aktivitet och orkaner.

Ett av Saint Lucias miljöproblem är avskogning med åtföljande jorderosion, speciellt i landets norra del. Landet har skrivit under, men inte ratificerat Kyotoprotokollet om klimatförändringar.

visa mindre