Biom

Neritiske zone

2618 arter

Den neritiske zone eller kysthavet er en relativt lavvandet del af havet over kontinentalsoklens frafald, omkring 200 meter i dybde.Zonen danner et relativt stabilt og vel-oplyst miljø for havliv, fra plankton og op til store fisk og koraller. Indenfor fysisk oceanografi ses zonen som værende det sted hvor havsystemet interagerer med kysten.

vise mindre

Den neritiske zone eller kysthavet er en relativt lavvandet del af havet over kontinentalsoklens frafald, omkring 200 meter i dybde.Zonen danner et relativt stabilt og vel-oplyst miljø for havliv, fra plankton og op til store fisk og koraller. Indenfor fysisk oceanografi ses zonen som værende det sted hvor havsystemet interagerer med kysten.

vise mindre