Befolkningsstatus

Kunskapsbrist

1935 arter

Kunskapsbrist är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter där man inte har tillräckliga kunskaper om artens utbredning och/eller populationsstatus. Därför kan man inte göra en säker bedömning av utdöenderisken, men för att arten skall klassificeras i denna kategori skall det finnas misstankar om att arten kan vara hotad eller försvunnen.

visa mindre

Kunskapsbrist är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter där man inte har tillräckliga kunskaper om artens utbredning och/eller populationsstatus. Därför kan man inte göra en säker bedömning av utdöenderisken, men för att arten skall klassificeras i denna kategori skall det finnas misstankar om att arten kan vara hotad eller försvunnen.

visa mindre