Omr�de

New Jersey

127 arter

New Jersey är en delstat i nordöstra USA, i den region som kallas Mid-Atlantic.

Geografi

New Jersey gränsar i öster till Atlanten, nordost till New York City, i norr till delstaten New York, i väster till Pennsylvania och i söder till Delaware.

Delstaten delas in i tre delar; norra, centrala och södra New Jersey, samt i 21 counties. Den folkrikaste är Bergen County med ca 904 037 invånare (1 500 inv./km²) och den folktätaste är Hudson County med ca 609 000 invånare (5 036inv./km²).

Natur

New Jersey har en skiftande natur; delstatens smeknamn är "Garden State". Norra New Jersey är naturligt ett skogbeklätt område med moränjordar. Detta område utgörs av Piedomontplatån som ligger nedanför bergskedjan Appalacherna. I södra New Jersey (där Atlanten utgör västra gränsen) är naturen mer typisk för kustklimatet. Flodmynningar, laguner och strandvallar är vanliga inslag längs med kusten. Stora träskområden (New Jersey Pinelands) återfinns i södra New Jersey inåt landet. Vanliga däggdjur är bland annat hjort, svartbjörn, tvättbjörn och ekorrar.

Klimat

Klimatmässigt har New Jersey generellt ett tempererat klimat förutom ett subtropiskt klimat längst i söder. Somrarna är relativt varma och fuktiga (i genomsnitt 20-25 dagar per sommar har temperaturer på 32° eller högre);, medan vintrarna är några minusgrader och kalla i nordväst, och kyliga och runt nollgradiga i centrala och södra delarna. Våren och hösten varierar från kyliga till varma men är oftast milda med låg luftfuktighet.

Årsnederbörden som är jämnt fördelad i alla månader, varierar mellan 1 120 och 1 320 mm och ca 38–78 centimeter snö per vintersäsong;mest snö får de norra delarna.

visa mindre

New Jersey är en delstat i nordöstra USA, i den region som kallas Mid-Atlantic.

Geografi

New Jersey gränsar i öster till Atlanten, nordost till New York City, i norr till delstaten New York, i väster till Pennsylvania och i söder till Delaware.

Delstaten delas in i tre delar; norra, centrala och södra New Jersey, samt i 21 counties. Den folkrikaste är Bergen County med ca 904 037 invånare (1 500 inv./km²) och den folktätaste är Hudson County med ca 609 000 invånare (5 036inv./km²).

Natur

New Jersey har en skiftande natur; delstatens smeknamn är "Garden State". Norra New Jersey är naturligt ett skogbeklätt område med moränjordar. Detta område utgörs av Piedomontplatån som ligger nedanför bergskedjan Appalacherna. I södra New Jersey (där Atlanten utgör västra gränsen) är naturen mer typisk för kustklimatet. Flodmynningar, laguner och strandvallar är vanliga inslag längs med kusten. Stora träskområden (New Jersey Pinelands) återfinns i södra New Jersey inåt landet. Vanliga däggdjur är bland annat hjort, svartbjörn, tvättbjörn och ekorrar.

Klimat

Klimatmässigt har New Jersey generellt ett tempererat klimat förutom ett subtropiskt klimat längst i söder. Somrarna är relativt varma och fuktiga (i genomsnitt 20-25 dagar per sommar har temperaturer på 32° eller högre);, medan vintrarna är några minusgrader och kalla i nordväst, och kyliga och runt nollgradiga i centrala och södra delarna. Våren och hösten varierar från kyliga till varma men är oftast milda med låg luftfuktighet.

Årsnederbörden som är jämnt fördelad i alla månader, varierar mellan 1 120 och 1 320 mm och ca 38–78 centimeter snö per vintersäsong;mest snö får de norra delarna.

visa mindre