Microtus pennsylvanicus
Rike
Understam
Klass
Ordning
Underfamilj
Sl�kte
Undersl�kte
ARTER
Microtus pennsylvanicus
Folkmängd
Unknown
Livslängd
1-5 years
Toppfart
9
6
km/hmph
km/h mph 
Vikt
33-65
1.2-2.3
goz
g oz 
Längd
162-181
6.4-7.1
mminch
mm inch 

Microtus pennsylvanicus är en däggdjursart som först beskrevs av George Ord 1815. Microtus pennsylvanicus ingår i släktet åkersorkar och familjen hamsterartade gnagare. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig.

Utseende

Microtus pennsylvanicus blir med svans 128 till 195 mm lång och svansen utgör cirka 40 procent av hela längden. Vikten varierar mellan 33 och 65 g.

Visa mer

Denna åkersork har brun päls på ovansidan och silvergrå päls vid buken. De små öronen är avrundande och delvis gömda i pälsen. Microtus pennsylvanicus skiljer sig i avvikande detaljer av tandemaljen från Microtus pinetorum och från andra amerikanska åkersorkar.

Visa mindre

Distribution

Geografi

Arten förekommer från Alaska och Kanada (vanligen söder om regionen med permafrost) till centrala respektive sydöstra USA. Små avskilda populationer hittas i södra USA och i norra Mexiko. Microtus pennsylvanicus lever i flera olika habitat som finns i utbredningsområdet, däribland gräsmarker, torr ödemark med lite växtlighet, träskmarker med buskar och träd, odlade områden och landskap nära sjöar som liknar marskland (i Florida även saltängar). Åkersorken behöver ett humusskikt eller annan lös jord.

Microtus pennsylvanicus karta över livsmiljö
Microtus pennsylvanicus karta över livsmiljö
Microtus pennsylvanicus
Attribution-ShareAlike License

Vanor och livsstil

Individerna gräver komplexa tunnelsystem och de vilar ibland i bon av gräs som placeras på marken eller i jordhålor. De kan vara aktiva på dagen och på natten och de håller ingen vinterdvala. Microtus pennsylvanicus äter olika växtdelar som gräs, rötter och frön.

Visa mer

Honor kan bli brunstiga under alla årstider men de flesta ungar föds mellan april och oktober. Dräktigheten varar cirka 21 dagar och sedan föds 1 till 9 ungar, oftast 4 eller 5. Beroende på utbredning har honor 5 till 10 kullar per år. Ungarna diar sin mor ungefär två veckor och de blir könsmogna efter en månad. I naturen blir Microtus pennsylvanicus sällan äldre än ett år. Individer i fångenskap blev upp till fem år gamla.

Visa mindre
Säsongsmässigt beteende

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Befolkning

Ekologisk nisch

Denna åkersork jagas av många olika rovlevande djur. I områden där även myrlämlar (Synaptomys) lever, blir myrlämlarna undanträngda när åkersorkens bestånd ökar.

Visa mer

Vid beståndsökningar betraktas arten som skadedjur på odlade växter som grönsaker eller fruktträd (när den gnager på barken).

Visa mindre

Coloring Pages

Referenser

1. Microtus pennsylvanicus artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Microtus_pennsylvanicus
2. Microtus pennsylvanicuspå webbplatsen för IUCN:s röda lista - http://www.iucnredlist.org/details/13452/0

Fler fascinerande djur att lära sig om