Befolkningsstatus

Ej bedömd

80 arter

Ej bedömd är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter där Internationella naturvårdsunionen (IUCN) inte har undersökt artens utbredning och/eller populationsstatus.

visa mindre

Ej bedömd är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter där Internationella naturvårdsunionen (IUCN) inte har undersökt artens utbredning och/eller populationsstatus.

visa mindre