Vattenbuffel
Rike
Understam
Klass
Familj
Underfamilj
Sl�kte
ARTER
Bubalus bubalis
Folkmängd
172 Mlnlnn
Livslängd
25-29 years
Vikt
300-550
660-1210
kglbs
kg lbs 
Höjd
120-133
47.2-52.4
cminch
cm inch 
Längd
240-300
94.5-118.1
cminch
cm inch 

Vattenbuffel eller asiatisk buffel (Bubalus arnee) är ett slidhornsdjur som tillhör underfamiljen oxdjur. Vattenbuffeln domesticerades för cirka 4000 år sedan och är sällsynt i det vilda. Den används som dragdjur och hålls även för mjölk och kött.

Utseende

Den vilda vattenbuffeln kan bli upp till 3 meter lång och 150–190 centimeter hög, men de domesticerade brukar vara betydligt mindre. Signifikant för djuret är den välvda pannan och de jämförelsevis små öronen. Vattenbuffelns horn är svängda utåt och bakåt och avståndet mellan hornens spetsar kan överstiga en meter. Hornen är vid basen vitt skilda och de är något längre hos tjuren än hos kon.

Video

Distribution

Geografi

I vilt tillstånd finns endast något tusental djur i små spridda populationer i Indien, södra Nepal och Sydostasien. Ursprungligen förekom den i ett bälte mellan nuvarande Malaysia och Indonesien. Tama vattenbufflar är vanliga i Sydostasien och finns även på andra håll i världen.

Visa mer

Under 1800-talet introducerades vattenbuffeln till Australien för jakt och köttets skull och ett förvildat bestånd kom att etablera sig i den norra delen av landet. På 1970-talet hade antalet vattenbufflar i Australien blivit så många att de utgjorde ett hot mot flera våtmarker. Att de var bärare av sjukdomar som skulle kunna sprida sig till tamboskap utgjorde en annan fara, varför åtgärder vidtogs för att hålla beståndet nere och begränsa skadorna.

Visa mindre
Vattenbuffel karta över livsmiljö
Vattenbuffel karta över livsmiljö
Vattenbuffel
Public Domain Dedication (CC0)

Vanor och livsstil

Den vilda vattenbuffeln lever i hjordar. Den lever i fuktiga gräsområden, våtmarker och liknande habitat. Vattenbuffeln livnär sig i första hand på färskt gräs. I det vilda kan de bli upp till 25 år. I fångenskap har individer blivit 29 år gamla.

Säsongsmässigt beteende

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Befolkning

Befolkningsantal

Den vilda vattenbuffeln är fredad i Bhutan, Indien, Nepal och Thailand. IUCN kategoriserar den som akut hotad (EN).

Coloring Pages

Referenser

1. Vattenbuffel artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenbuffel

Fler fascinerande djur att lära sig om