Zanzibar

17 arter

Zanzibar är ett delvis självstyrande örike i union med Förenade republiken Tanzania.

Natur

Zanzibar har många ovanliga djur- och växtarter. I Jozani Chwaka Bay nationalpark, som är Zanzibars enda nationalpark, finns exempelvis en art av röda guerezor, Piliocolobus kirkii, och många exotiska träd. Zanzibars huvudö Unguja (även kallad Zanzibar) har en fauna med grund i sammankopplingen med det afrikanska fastlandet under den senaste istiden. Endemiska däggdjur med kontinentala släktingar inkluderar Piliocolobus kirkii, en av Afrikas sällsyntaste apor, med kanske färre än 1 500 individer. Arten, som har varit isolerad på ön i åtminstone 1 000 år, är systematiserad som en egen art med annat utseende, lockrop och matvanor än de röda guerezor som återfinns på fastlandet.

Sällsynta inhemska djur inkluderar Panthera pardus adersi, Zanzibarleopard, som är svårt hotad och möjligtvis utrotad, och en underart till småfläckig genett, Genetta servalina archeri, som nyligen beskrivits. Det finns inga stora vilda djur i Zanzibar och skogsområden, såsom Jozani, bebos av apor, penselsvin, små antiloper, civetter och, enligt rykten, Zanzibarleoparden. Ett antal mungoarter finns, liksom ett stort antal fågel- och fjärilsarter. Pemba, som inte hänger ihop med Unguja och afrikanska kontinenten, avskiljs av djupa kanaler och har en i jämförelse liten fauna. Flyghunden Pteropus voeltzkowi är endemisk till Pemba.

Klimat

Zanzibar har ett tropiskt klimat så det är varmt året runt. Det skiljer sig lite mellan årstiderna. Det finns två regnperioder, den långa mellan mars och maj och den korta mellan november och december. Det händer även att det kommer skurar på torrperioden, men de kommer snabbt och försvinner även snabbt. Den kallaste månaden är juli eftersom Zanzibar ligger söder om ekvatorn.

visa mindre

Zanzibar är ett delvis självstyrande örike i union med Förenade republiken Tanzania.

Natur

Zanzibar har många ovanliga djur- och växtarter. I Jozani Chwaka Bay nationalpark, som är Zanzibars enda nationalpark, finns exempelvis en art av röda guerezor, Piliocolobus kirkii, och många exotiska träd. Zanzibars huvudö Unguja (även kallad Zanzibar) har en fauna med grund i sammankopplingen med det afrikanska fastlandet under den senaste istiden. Endemiska däggdjur med kontinentala släktingar inkluderar Piliocolobus kirkii, en av Afrikas sällsyntaste apor, med kanske färre än 1 500 individer. Arten, som har varit isolerad på ön i åtminstone 1 000 år, är systematiserad som en egen art med annat utseende, lockrop och matvanor än de röda guerezor som återfinns på fastlandet.

Sällsynta inhemska djur inkluderar Panthera pardus adersi, Zanzibarleopard, som är svårt hotad och möjligtvis utrotad, och en underart till småfläckig genett, Genetta servalina archeri, som nyligen beskrivits. Det finns inga stora vilda djur i Zanzibar och skogsområden, såsom Jozani, bebos av apor, penselsvin, små antiloper, civetter och, enligt rykten, Zanzibarleoparden. Ett antal mungoarter finns, liksom ett stort antal fågel- och fjärilsarter. Pemba, som inte hänger ihop med Unguja och afrikanska kontinenten, avskiljs av djupa kanaler och har en i jämförelse liten fauna. Flyghunden Pteropus voeltzkowi är endemisk till Pemba.

Klimat

Zanzibar har ett tropiskt klimat så det är varmt året runt. Det skiljer sig lite mellan årstiderna. Det finns två regnperioder, den långa mellan mars och maj och den korta mellan november och december. Det händer även att det kommer skurar på torrperioden, men de kommer snabbt och försvinner även snabbt. Den kallaste månaden är juli eftersom Zanzibar ligger söder om ekvatorn.

visa mindre