Biom

Savann

3802 arter

En typisk savann är ett område i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd. Savannområden ligger ofta mellan regnskogs- och ökenområden. Jordmånen på den tropiska savannen är oftast mer basisk än jorden i en tropisk regnskog och har en brunsvart färg.

Savanner brukar ha stor skillnad mellan regnperiod och torrperiod, vilket har stor påverkan på växt- och djurlivet.

visa mindre

En typisk savann är ett område i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd. Savannområden ligger ofta mellan regnskogs- och ökenområden. Jordmånen på den tropiska savannen är oftast mer basisk än jorden i en tropisk regnskog och har en brunsvart färg.

Savanner brukar ha stor skillnad mellan regnperiod och torrperiod, vilket har stor påverkan på växt- och djurlivet.

visa mindre