Biom WWF

Pustynie i półpustynie

1487 gatunek

Pustynie i półpustynie – biom obejmujący lasy, formacje zaroślowe i roślinność zielną występujące na pustyniach i półpustyniach w strefach suchych klimatu gorącego i chłodnego.

Roślinność biomu zdominowana jest przez organizmy kseromorficzne, w tym sukulenty i suchorośla, kserofityczne trawy (bez cech kseromorficznych) i w niektórych przypadkach efemerydy, które mogą pojawić się rzadko w przypadku wystąpienia opadów. W roślinności tych formacji występują też rośliny pół-sukulentowe, oportunistycznie wypuszczające liście w czasie opadów, takie jak Fouquieria splendens. Cechą charakterystyczną roślinności tego biomu jest wykształcanie struktur zmniejszających powierzchnię transpiracyjną rośliny, często o funkcjach ochronnych, takich jak ciernie. W drzewostanie mogą sporadycznie występować drzewa liściaste zrzucające liście w czasie suszy. Pokrycie biomu roślinnością wynosi od 1% do 60%. Udział roślinności mezofittycznej w tych formacjach nie przekracza 10%.

Pokaż mniej

Pustynie i półpustynie – biom obejmujący lasy, formacje zaroślowe i roślinność zielną występujące na pustyniach i półpustyniach w strefach suchych klimatu gorącego i chłodnego.

Roślinność biomu zdominowana jest przez organizmy kseromorficzne, w tym sukulenty i suchorośla, kserofityczne trawy (bez cech kseromorficznych) i w niektórych przypadkach efemerydy, które mogą pojawić się rzadko w przypadku wystąpienia opadów. W roślinności tych formacji występują też rośliny pół-sukulentowe, oportunistycznie wypuszczające liście w czasie opadów, takie jak Fouquieria splendens. Cechą charakterystyczną roślinności tego biomu jest wykształcanie struktur zmniejszających powierzchnię transpiracyjną rośliny, często o funkcjach ochronnych, takich jak ciernie. W drzewostanie mogą sporadycznie występować drzewa liściaste zrzucające liście w czasie suszy. Pokrycie biomu roślinnością wynosi od 1% do 60%. Udział roślinności mezofittycznej w tych formacjach nie przekracza 10%.

Pokaż mniej