Land

Belize

1198 arter

Belize är en stat i Centralamerika som gränsar till Guatemala, Mexiko och Karibiska havet.

Geografi och natur

Belizes barriärrev sträcker sig 30 mil längs Yucatánhalvön och är världens näst största rev. Revet är inte ett enskilt rev, utan det består av flera rev, och i dessa rev ingår 450 öar och 3 ringformiga korallrev. Världsarvskonventionen skyddar 7 marina områden som täcker ca 1000 kvadratkilometer.

Naturtillgångar är potentiellt odlingsbar mark, timmer, fisk och vattenkraft

Klimat och miljö

Klimatet är tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet. Regnperioden varar från maj till november. Under denna tid förekommer ofta svåra orkaner och översvämningar.

Några av Belizes största miljöproblem är alltför stor skogsavverkning, vattenföroreningar och dålig hantering av både sopor och avloppsvatten. 60% av elektriciteten produceras av fossila bränslen, såsom petroleum och resten framställs med vattenkraft.

visa mindre

Belize är en stat i Centralamerika som gränsar till Guatemala, Mexiko och Karibiska havet.

Geografi och natur

Belizes barriärrev sträcker sig 30 mil längs Yucatánhalvön och är världens näst största rev. Revet är inte ett enskilt rev, utan det består av flera rev, och i dessa rev ingår 450 öar och 3 ringformiga korallrev. Världsarvskonventionen skyddar 7 marina områden som täcker ca 1000 kvadratkilometer.

Naturtillgångar är potentiellt odlingsbar mark, timmer, fisk och vattenkraft

Klimat och miljö

Klimatet är tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet. Regnperioden varar från maj till november. Under denna tid förekommer ofta svåra orkaner och översvämningar.

Några av Belizes största miljöproblem är alltför stor skogsavverkning, vattenföroreningar och dålig hantering av både sopor och avloppsvatten. 60% av elektriciteten produceras av fossila bränslen, såsom petroleum och resten framställs med vattenkraft.

visa mindre