Nordamerikansk opossum
Rike
Understam
Klass
Infraklass
Ordning
Familj
Sl�kte
ARTER
Didelphis virginiana
Livslängd
2-4 years
Toppfart
7
4
km/hmph
km/h mph 
Vikt
0.3-6.4
0.7-14.1
kglbs
kg lbs 
Längd
35-94
13.8-37
cminch
cm inch 

Nordamerikansk opossum (Didelphis virginiana) är en art i familjen pungråttor. Den nordamerikanska opossumen är det enda pungdjuret på den nordamerikanska kontinenten. Den tillhör släktet Didelphis vars arter ofta bara kallas opossum. Dessa arter är inte nära släkt med Australiens klätterpungdjur, på engelska benämnda possums och inte heller med opossumråttorna.

Utseende

Nordamerikansk opossum har mörkt gråbrun päls, svarta ben och vitt ansikte. Populationer i sydliga trakter har allmänt tunnare täckhår och är mörkare än nordliga populationer. Pungen (marsupium) är fullständigt utbildad och innehåller vanligen 13 spenar. Antalet spenar kan variera mellan 9 och 17. Spenarna bildar en cirkel med en spene i mitten. Kroppslängden (huvud och bål) är cirka 32 till 50 centimeter; därutöver har arten en 25 till 54 centimeter lång svans, som den kan gripa runt grenar med. Svansen bär bara hår nära roten och är annars naken.

Visa mer

Hos nordamerikansk opossum förekommer vanligen en mindre utpräglad könsdimorfism, hannar är ofta lite större, tydligt tyngre och har större hörntänder än honor. Vikten varierar därför mellan 0,8 och 6,4 kg för hanar medan honor väger 0,3 till 3,7 kg. Den genomsnittliga vikten är däremot bara 2,8 kg för hanar och 1,9 kg för honor. I kalla regioner förlorar de ibland öronens och svansens spetsar på grund av frostskada.

Fötterna har fyra tår var som är kloförsedda förutan den motsättliga stortån som saknar klo.

Visa mindre

Video

Distribution

Geografi

Nordamerikansk opossum förekommer i Nordamerika, från södra Kanada till Mexiko, och dessutom i Centralamerika fram till Costa Rica. Djuret saknas i Nordamerikas stora stäpper (Great Plains) och i öknar längre västerut. Nordamerikansk opossum har däremot en avskild population vid USA:s västra kust.

Nordamerikansk opossum karta över livsmiljö
Nordamerikansk opossum karta över livsmiljö
Nordamerikansk opossum
Attribution-ShareAlike License

Vanor och livsstil

Habitatet varierar mellan skogar, buskmarker och träskområden. I torra regioner vistas arten oftast nära vattenansamlingar. Den kan även anpassa sig till människan och hittas i odlingar och vid städernas periferi.

Visa mer

Individerna är främst aktiva på natten och lever oftast ensamma. Bara mindre grupper av honor eller ungdjur kan förekomma. Hannar är aggressiva mot varandra när de träffas.

Nordamerikansk opposum går vanligen på marken men kan klättra i växtligheten och simma över mindre vattendrag om så behövs. Den går oftast långsamt och kan inte springa snabbare än 7,5 km/h.

För att plocka bort parasiter, gamla hår eller andra främmande föremål från pälsen använder arten sina bakfötter. Bara ansiktet rensas med framfötterna.

Blir den angripen och sårad, rullar den ihop sig, på samma sätt som de andra arterna i samma släkte och låtsas vara död – ”playing (o)possum” på engelska.

Visa mindre
Säsongsmässigt beteende

Kost och Näring

Nordamerikansk opossum livnär sig av en varierad föda. Den äter animaliska ämnen som insekter, as och små ryggradsdjur. Djuret tar även frukter, sädesslag och andra växtdelar som föda.

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Fortplantningssättet är bara dokumenterat för nordamerikanska populationer. I USA:s sydliga delstater börjar fortplantningstiden så tidigt som januari/februari och slutar så sent som mitten av december. Honor får oftast två kullar per år. Dräktigheten varar ungefär 13 dagar och sedan kravlar ungarna till pungen. Vid denna tidpunkt är de bara 11 mm långa och cirka 0,13 g tunga. Ibland föds upp till 21 ungar och de som inte får tag i en spene dör efter kort tid. Ungarna är fästa vid sin spene i cirka 50 dagar och vistas tillfälligt utanför pungen efter cirka 70 dagar. Små ungar gömmer honan ibland i munnen och större ungar håller sig fast på moderns rygg eller den del av svansen som bär hår. Efter tre till fyra månader slutar honan med digivning. Könsmognaden infaller efter sex till åtta månader. Honor får i genomsnitt fyra kullar under sin livstid.

Visa mer

Livslängden i naturen är allmänt tre år och vissa individer i fångenskap blev med människans vård fem år gamla.

Visa mindre

Befolkning

Coloring Pages

Referenser

1. Nordamerikansk opossum artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordamerikansk_opossum
2. Nordamerikansk opossumpå webbplatsen för IUCN:s röda lista - http://www.iucnredlist.org/details/40502/0

Fler fascinerande djur att lära sig om