Hav

Keltiska havet

221 arter

Keltiska havet eller Keltiska sjön är ett havsområde i Atlanten söder om Irland. Havsområdet är cirka 300 000 km2 stort, men ligger över kontinentalsockeln och är därför huvudsakligen mindre än 200 meter djupt.

visa mindre

Keltiska havet eller Keltiska sjön är ett havsområde i Atlanten söder om Irland. Havsområdet är cirka 300 000 km2 stort, men ligger över kontinentalsockeln och är därför huvudsakligen mindre än 200 meter djupt.

visa mindre