Sjurygg
Livslängd
13 years
Vikt
5000-9500
176.4-335.1
goz
g oz 
Längd
25-61
9.8-24
cminch
cm inch 

Sjurygg (Cyclopterus lumpus) är en fisk i familjen sjuryggsfiskar och enda arten i släktet Cyclopterus. Hanen kallas traditionellt för stenbit; kommersiellt benämns numera även honan – traditionellt kallad kvabbso – stenbit idag, då dess rom marknadsförs som stenbitsrom.

Utseende

Färgen är blågrå på ovansidan och röd eller grön på undersidan. Färgerna hos hanen blir kraftigare under lekperioden med rödaktiga sidor, buk och fenor.

Visa mer

Bukfenorna och bukpartiet mellan dem är omvandlade till en stor sugskiva som främst hanen använder då han vaktar äggen. Hos äldre fiskar täcks ryggfenan av en kraftig hudkam. Honan kan bli 70 cm och väga ca 7 kg. Hanen kan bli 40 cm och väga ca 3 kg.

Visa mindre

Vanor och livsstil

Sjuryggens ekologi är till stor del okänd. Man tror att den lever pelagiskt på djupt vatten utanför lektiden, men ingenting säkert är känt. Den leker under vinter till vår, då honan lägger upp till 300 000 ägg i högar på bottnen. Äggen, som först är röda men snart byter färg till grönt, vaktas av hanen. De kläcks efter 7–8 veckor. Den huvudsakliga födan består av kräftdjur, maneter och maskar.

Livsstil
Säsongsmässigt beteende

Kost och Näring

Befolkning

Referenser

1. Sjurygg artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjurygg

Fler fascinerande djur att lära sig om