Marsvin
Folkmängd
Unknown
Livslängd
8-14 years
Vikt
700-1200
24.7-42.3
goz
g oz 
Längd
20-25
7.9-9.8
cminch
cm inch 

Marsvin (Cavia porcellus) är ett däggdjur i ordningen gnagare som hålls som husdjur, både som sällskapsdjur och för köttproduktion. Marsvinet härstammar från Anderna i Sydamerika och domesticerades redan 5000 f.Kr, främst för köttets skull. DNA-studier har visat att den domesticerade arten härstammar från hybrider av andra marsvinsarter och därför inte förekommer naturligt i det vilda. Trivialnamnet marsvin kommer från tyska Meerschweinchen som betyder "liten havsgris".

Visa mer

Till Europa och resten av världen kom den domesticerade formen på 1500-talet. Där fick den aldrig någon betydelse som människoföda, men hölls som sällskapsdjur och senare även som försöksdjur. Idag är den ett populärt sällskapsdjur som finns i flera färger och färgkombinationer. Vuxna marsvin väger vanligtvis cirka ett kilo och lever ofta mellan fyra och sju år.

De vilda marsvinen lever i flockar om åtta till tio individer, varav en hane och resten honor och ungar. Om flera hanar finns i samma flock är det den starkaste som har högst rang. Hanen med högst rang får para sig med honorna.

Visa mindre

Video

Vanor och livsstil

Säsongsmässigt beteende

Kost och Näring

Hö är den viktigaste delen av marsvinets kost och bör utgöra 80 procent av marsvinens totala kost, det slipar ner tänderna samt är viktigt för matsmältningen. Förutom hö ska kosten även bestå av grönsaker och eventuellt kraftfoder (om det behövs). Marsvin kan inte tillverka C-vitamin varför de dagligen behöver få C-vitaminrika grönsaker för att inte drabbas av bristsjukdomar som skörbjugg och förlamning i bakbenen. Marsvinet ägnar sig åt cecotrofi, det vill säga att det äter sin egen avföring, blindtarmsinnehållet, för att få i sig de näringsämnen som tillverkas i blindtarmen. Ett för högt intag av salter ökar risken för urinstenar och njurproblem.

Parningsvanor

En marsvinshona är brunstig ungefär var femtonde dag och dräktig i omkring 70 dygn. Riskerna under dräktighet och förlossning ökar med åldern. Det rekommenderas att honan är minst sju månader när hon får sin första kull, gärna runt nio-tio månader men hon bör få sin första kull under första levnadsåret. Hanen kan gå tillsammans med honan i ungefär fem veckor men han ska skiljas från honan före förlossningen annars kommer han att para sig med honan direkt efter, vilket kan äventyra honans hälsa och liv. Hon behöver vila efter varje kull och bör inte få fler än två kullar per år. Toxicos (havandeskapsförgiftning) är en relativt vanlig komplikation vid marsvinsuppfödning varför honan inte bör utsättas för stress under dräktigheten. Om honan utvecklar toxicos är det i princip omöjligt att häva tillståndet och det slutar oftast att honan och hennes oftast ofödda ungar dör.

Befolkning

Domesticering

Marsvinet är ett sällskapsdjur som finns i flera färger och färgkombinationer. Marsvin har lugnt temperament, är lätta att sköta, renliga, men relativt högljudda (de piper, kurrar och visslar). De har ett utvecklat ljudspråk för att kommunicera med varandra där varje ljud har olika betydelser. Du som marsvinsägare lär dig efter ett tag att känna igen de olika ljuden och deras betydelser. Marsvin kan även försöka kommunicera med människor via qiuit-ljud. Detta är vanligt förekommande när dom är hungriga och ropar efter mat.

Visa mer

Marsvin är flockdjur och enligt svensk djurskyddslag måste marsvin hållas med minst ett annat marsvin av samma kön. Ensamma marsvin blir ofta deprimerade, mår psykiskt dåligt och blir skygga samt är svårare att domesticera. Ensamma marsvin kan även svälta sig själva till döds.

Visa mindre
DOMESTICERINGSSTATUS Domesticerad

Coloring Pages

Referenser

1. Marsvin artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Marsvin

Fler fascinerande djur att lära sig om