Land

Senegal

1254 arter

Senegal, formellt Republiken Senegal, är en suverän stat och republik i Västafrika belägen vid Atlanten och är det västligaste landet på Afrikas fastland.

Geografi

Senegal ligger vid Afrikas västra kust mot Atlanten och har andel av Sahelzonen samt tropikerna.

Klimat

Klimatet är tropiskt, men varierar mellan olika delar av landet. Under regntiden, som varar mellan juli och oktober i den inre delen av landets norra del, faller ca 350 mm nederbörd, medan kustområdet kan få upp till 1500 mm nederbörd per år. Längs kusten är vintrarna svala, med en medeltemperatur på 17 °C i januari, medan somrarna är varmare med en medeltemperatur på 27 °C. I södra Senegal är klimatet fuktigare och varmare. Där ligger temperaturen mellan 24–38 °C.

Naturskydd

Några av Senegals miljöproblem är avskogning, överbetning, ökenspridning, jorderosion, överfiskning och att vilda djurbestånd hotas av tjuvjakt. Dessutom har landet svag miljöskyddslagstiftning och drabbas av säsongsvisa översvämningar och periodisk torka.

Enligt uppgifter från år 2011 hade Senegal då sex nationalparker samt ett antal större naturreservat. I sydöstra Senegal ligger den största nationalparken, Niokolo-Koba. Två nationalparker är klassade som världsarv av UNESCO, dessa är Niokolo-Koba nationalpark och Djoudj fågelreservat som båda klassades som världsarv år 1981.

visa mindre

Senegal, formellt Republiken Senegal, är en suverän stat och republik i Västafrika belägen vid Atlanten och är det västligaste landet på Afrikas fastland.

Geografi

Senegal ligger vid Afrikas västra kust mot Atlanten och har andel av Sahelzonen samt tropikerna.

Klimat

Klimatet är tropiskt, men varierar mellan olika delar av landet. Under regntiden, som varar mellan juli och oktober i den inre delen av landets norra del, faller ca 350 mm nederbörd, medan kustområdet kan få upp till 1500 mm nederbörd per år. Längs kusten är vintrarna svala, med en medeltemperatur på 17 °C i januari, medan somrarna är varmare med en medeltemperatur på 27 °C. I södra Senegal är klimatet fuktigare och varmare. Där ligger temperaturen mellan 24–38 °C.

Naturskydd

Några av Senegals miljöproblem är avskogning, överbetning, ökenspridning, jorderosion, överfiskning och att vilda djurbestånd hotas av tjuvjakt. Dessutom har landet svag miljöskyddslagstiftning och drabbas av säsongsvisa översvämningar och periodisk torka.

Enligt uppgifter från år 2011 hade Senegal då sex nationalparker samt ett antal större naturreservat. I sydöstra Senegal ligger den största nationalparken, Niokolo-Koba. Två nationalparker är klassade som världsarv av UNESCO, dessa är Niokolo-Koba nationalpark och Djoudj fågelreservat som båda klassades som världsarv år 1981.

visa mindre