Klorocka
Livslängd
16-28 years
Vikt
11
25
kglbs
kg lbs 
Längd
10.6-105
4.2-41.3
cminch
cm inch 

Klorocka (Amblyraja radiata, tidigare Raja radiata) är en fiskart, som tillhör gruppen broskfiskar (liksom t.ex. hajar). Den lever i saltvatten, men tål även brackvatten.

Utseende

Klorockan har taggar längs med ryggraden liksom knaggrockan. Även fenorna har taggar, speciellt hos honan; dessa är dock mindre. På undersidan finns ett mindre antal kraftiga taggar.

Visa mer

Kroppen är brunaktig, ofta med mörka fläckar, och ibland även ljusare sådana. Undersidan är vit, men kan ha mörkare fläckar.

Största angivna längd är 105 cm, och största vikt 11,4 kg, men normalt mindre; i Nordsjön vanligtvis upp till 60 cm. I Nordamerika tenderar arten dock vara större, upp till 72 cm vid Labradorkusten, och nära maxlängden utanför Maine.

Visa mindre

Vanor och livsstil

Arten är en bottenfisk som lever på djup mellan 20 och 1 000 m, även om den är vanligast mellan 50 och 100 m. Den finns på många olika slags bottnar, även om den förefaller att föredra mjuka sådana (gyttja eller sand).

Visa mer

Födan utgörs av benfiskar (i synnerhet tobis), kräftdjur samt maskar och andra bottendjur.

Klorockan blir omkring 20 år gammal.

Visa mindre
Livsstil

Kost och Näring

Parningsvanor

Relativt litet är känt om klorockans fortplantning. Fisken blir könsmogen vid omkring 11 års ålder. Den är äggläggande, men med inre befruktning; hane och hona omfamnar varandra vid parningen. Honan lägger mellan 2 och 88 ägg i form av brunaktiga äggkapslar, en per ägg, med utskott i hörnen.

Befolkning

Referenser

1. Klorocka artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Klorocka
2. Klorockapå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/161542/124503504

Fler fascinerande djur att lära sig om