Väestöntilanne

Silmälläpidettävä laji

1688 lajit

Silmälläpidettävä laji on eliölaji, jonka populaatio on taantunut tai huomattavan harvalukuinen. Silmälläpidettäviksi luokitellaan myös huonosti tunnettuja lajeja ja lajeja, joiden elinympäristöt ovat uhattuina tai vähentyneet. Sen uhanalaisuusluokitus Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n punaisessa listassa on NT, Near Threatened.

Suomen vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa 8,5 prosenttia arvioiduista eliöistä luokiteltiin silmälläpidettäviksi. Silmälläpidettäviksi luokiteltiin viisi nisäkäslajia, 34 lintulajia ja 10 kalalajia eli 12,6 prosenttia arvioiduista selkärankaisista. Näiden lisäksi silmälläpidettäviin luokiteltiin 8,5 prosenttia arvioiduista selkärangattomista, 12,3 % arvioiduista putkilokasveista, 4,9 % arvioiduista sienistä, 13,6 % arvioiduista sienistä, 6,6 % arvioiduista sammalista ja 14,8 % arvioiduista levistä. Esimerkkejä Suomessa silmälläpidettävistä lajeista ovat kampela, karhu, pohjannoidanlukko, päärynärisakas ja västäräkki.

näytä vähemmän

Silmälläpidettävä laji on eliölaji, jonka populaatio on taantunut tai huomattavan harvalukuinen. Silmälläpidettäviksi luokitellaan myös huonosti tunnettuja lajeja ja lajeja, joiden elinympäristöt ovat uhattuina tai vähentyneet. Sen uhanalaisuusluokitus Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n punaisessa listassa on NT, Near Threatened.

Suomen vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa 8,5 prosenttia arvioiduista eliöistä luokiteltiin silmälläpidettäviksi. Silmälläpidettäviksi luokiteltiin viisi nisäkäslajia, 34 lintulajia ja 10 kalalajia eli 12,6 prosenttia arvioiduista selkärankaisista. Näiden lisäksi silmälläpidettäviin luokiteltiin 8,5 prosenttia arvioiduista selkärangattomista, 12,3 % arvioiduista putkilokasveista, 4,9 % arvioiduista sienistä, 13,6 % arvioiduista sienistä, 6,6 % arvioiduista sammalista ja 14,8 % arvioiduista levistä. Esimerkkejä Suomessa silmälläpidettävistä lajeista ovat kampela, karhu, pohjannoidanlukko, päärynärisakas ja västäräkki.

näytä vähemmän