Land

Ecuador

2815 arter

Ecuador, formellt Republiken Ecuador, är en stat i nordvästra Sydamerika, vid ekvatorn.

Geografi

Ecuador har stora klimatvariationer, beroende på höjden över havet.Landet består av tre skilda landskapsformer: kustslätten, Andernas nord-sydliga bergskedjor och låglandet öster om bergen. Vid Stilla havet utbreder sig ett bördigt kustland (la Costa) med floden Guayas delta. Det centrala höglandet (la Sierra) uppfylls av Andernas skogklädda huvudkedjor, Västcordilleran och Östcordilleran, som inramar en väldig högplatå på över 2 000 m höjd. Bergskedjorna har toppar på upp till 6 000 m och det finns många vulkaner, bl.a. den slocknade Chimborazo (6 310 m) samt Cotopaxi (5 897 m). På högre höjd i Anderna avlöses den tropiska och subtropiska skogen av gräsklädda slätter med hedvegetation. Ovanför dessa vidtar tundran och, i områden över 5 000 m, den eviga snön. Den tredje naturregionen är det vidsträckta låglandet öster om Anderna (el Oriente), som ingår i Amazonbäckenet. Det täcks av en artrik tropisk regnskog och avvattnas av bifloder till Amazonfloden. Här råder ett varmt och fuktigt klimat med stora regnmängder. Andernas högslätter har ett tempererat, i regel behagligt klimat med små variationer. Det tropiska klimatet vid kusten modereras av den kalla Humboldtströmmen. Den periodvis uppträdande varma strömmen El Niño orsakar katastrofer (översvämningar, fiskdöd med mera). Ecuador drabbas ofta av svåra jordbävningar vulkaniska aktiviteter.

I Ecuador ligger den kända vulkanen Cotopaxi, ofta felaktigt omnämnd som världens högsta aktiva vulkan. Ecuadors högsta vulkan är Chimborazo som ligger mycket nära ekvatorn. Chimborazos topp är den punkt på jorden som befinner sig längst ifrån jordens medelpunkt.

Klimat

Klimatet i Ecuador är synnerligen varierande. På låglandet vid Stillahavskusten och i Amazonasbäckenet är klimatet tropiskt. På höglandet är det tempererat. Temperaturen i huvudstaden Quito (2.800 m ö.h.) rör sig, året runt, mellan 10 grader på natten och 21-22 grader, som mest, på dagen. Vid kusten är klimatet fuktigt i norr, mot colombianska gränsen, och blir sedan torrare ju längre söderut man rör sig, på väg mot den peruanska öknen.

Växt- och djurliv

Landet har en hög biologisk mångfald på grund av läget vid ekvatorn, delar av Anderna i landets centrum och två olika havsströmmar (Humboldtströmmen och Panamaströmmen) som möts framför kusten. Anderna är här uppdelade i två huvudkedjor vad som skapar gränser mellan närbesläktade arter. På grund av den varma Panamaströmmen förekommer regnskogar vid nordvästra kusten medan Humboldtströmmen ger upphov till ganska torra regioner vid sydvästra kusten.

Till Ecuador hör också ögruppen Galapagosöarna, som bl.a. är kända för förekomsten av jättesköldpaddor. Ecuador uppvisar ett rikt fågelliv med över 1 600 olika fågelarter.

Naturskydd

Bland Ecuadors miljöproblem kan nämnas att avverkning av skog orsakar jorderosion, att vattnet är förorenat och att föroreningar från oljeindustrin hotar ekologiskt känsliga områden i Amazonasregionen. Galapagosöarna lider också av olika sorters miljöproblem på grund av växande lokal befolkning (invandring från fastlandet) och trycket från turismen.

visa mindre

Ecuador, formellt Republiken Ecuador, är en stat i nordvästra Sydamerika, vid ekvatorn.

Geografi

Ecuador har stora klimatvariationer, beroende på höjden över havet.Landet består av tre skilda landskapsformer: kustslätten, Andernas nord-sydliga bergskedjor och låglandet öster om bergen. Vid Stilla havet utbreder sig ett bördigt kustland (la Costa) med floden Guayas delta. Det centrala höglandet (la Sierra) uppfylls av Andernas skogklädda huvudkedjor, Västcordilleran och Östcordilleran, som inramar en väldig högplatå på över 2 000 m höjd. Bergskedjorna har toppar på upp till 6 000 m och det finns många vulkaner, bl.a. den slocknade Chimborazo (6 310 m) samt Cotopaxi (5 897 m). På högre höjd i Anderna avlöses den tropiska och subtropiska skogen av gräsklädda slätter med hedvegetation. Ovanför dessa vidtar tundran och, i områden över 5 000 m, den eviga snön. Den tredje naturregionen är det vidsträckta låglandet öster om Anderna (el Oriente), som ingår i Amazonbäckenet. Det täcks av en artrik tropisk regnskog och avvattnas av bifloder till Amazonfloden. Här råder ett varmt och fuktigt klimat med stora regnmängder. Andernas högslätter har ett tempererat, i regel behagligt klimat med små variationer. Det tropiska klimatet vid kusten modereras av den kalla Humboldtströmmen. Den periodvis uppträdande varma strömmen El Niño orsakar katastrofer (översvämningar, fiskdöd med mera). Ecuador drabbas ofta av svåra jordbävningar vulkaniska aktiviteter.

I Ecuador ligger den kända vulkanen Cotopaxi, ofta felaktigt omnämnd som världens högsta aktiva vulkan. Ecuadors högsta vulkan är Chimborazo som ligger mycket nära ekvatorn. Chimborazos topp är den punkt på jorden som befinner sig längst ifrån jordens medelpunkt.

Klimat

Klimatet i Ecuador är synnerligen varierande. På låglandet vid Stillahavskusten och i Amazonasbäckenet är klimatet tropiskt. På höglandet är det tempererat. Temperaturen i huvudstaden Quito (2.800 m ö.h.) rör sig, året runt, mellan 10 grader på natten och 21-22 grader, som mest, på dagen. Vid kusten är klimatet fuktigt i norr, mot colombianska gränsen, och blir sedan torrare ju längre söderut man rör sig, på väg mot den peruanska öknen.

Växt- och djurliv

Landet har en hög biologisk mångfald på grund av läget vid ekvatorn, delar av Anderna i landets centrum och två olika havsströmmar (Humboldtströmmen och Panamaströmmen) som möts framför kusten. Anderna är här uppdelade i två huvudkedjor vad som skapar gränser mellan närbesläktade arter. På grund av den varma Panamaströmmen förekommer regnskogar vid nordvästra kusten medan Humboldtströmmen ger upphov till ganska torra regioner vid sydvästra kusten.

Till Ecuador hör också ögruppen Galapagosöarna, som bl.a. är kända för förekomsten av jättesköldpaddor. Ecuador uppvisar ett rikt fågelliv med över 1 600 olika fågelarter.

Naturskydd

Bland Ecuadors miljöproblem kan nämnas att avverkning av skog orsakar jorderosion, att vattnet är förorenat och att föroreningar från oljeindustrin hotar ekologiskt känsliga områden i Amazonasregionen. Galapagosöarna lider också av olika sorters miljöproblem på grund av växande lokal befolkning (invandring från fastlandet) och trycket från turismen.

visa mindre