Biom

Träsk

1529 arter

Träsk är en typ av våtmark, framför allt större sådana med lös botten och öppna vattenytor.

visa mindre

Träsk är en typ av våtmark, framför allt större sådana med lös botten och öppna vattenytor.

visa mindre