Hav

Barents hav

82 arter

Barents hav är ett bihav till Norra ishavet, beläget mellan den nordligaste delen av det europeiska fastlandet, Kolahalvön, Svalbard med den största ön Spetsbergen och Frans Josefs land samt Novaja Zemlja. Västgränsen mot Norska havet anses vara en linje Spetsbergen-Björnön-Nordkap. Havsområdet har namngivits efter Willem Barents, holländsk upptäckare i Arktis.

Det genomsnittliga vattendjupet är 200 meter. Vid övergången till Norska rännan är Barents hav upp till 513 meter djup och vid övergången till Karahavet upp till 600 meter djup. Golfströmmen transporterar sitt salta varma vatten genom Barents hav mot centrala Arktis. När Golfströmmen vänder tar den med sig sötvatten i form av isberg och smält is. Golfströmmen har den påverkan att i och omkring Barents hav är det ett mildare klimat jämfört med östligare delar av ishavet.

Sedan omkring 2005 har temperatur och salthalt ökat kraftigt i Barents hav, som bedöms bli den del av Norra ishavet som först blir isfritt. Barents hav ändras därför från att vara ett stratifierat ishav till att få en välblandad vattenpelare av atlantisk typ.

visa mindre

Barents hav är ett bihav till Norra ishavet, beläget mellan den nordligaste delen av det europeiska fastlandet, Kolahalvön, Svalbard med den största ön Spetsbergen och Frans Josefs land samt Novaja Zemlja. Västgränsen mot Norska havet anses vara en linje Spetsbergen-Björnön-Nordkap. Havsområdet har namngivits efter Willem Barents, holländsk upptäckare i Arktis.

Det genomsnittliga vattendjupet är 200 meter. Vid övergången till Norska rännan är Barents hav upp till 513 meter djup och vid övergången till Karahavet upp till 600 meter djup. Golfströmmen transporterar sitt salta varma vatten genom Barents hav mot centrala Arktis. När Golfströmmen vänder tar den med sig sötvatten i form av isberg och smält is. Golfströmmen har den påverkan att i och omkring Barents hav är det ett mildare klimat jämfört med östligare delar av ishavet.

Sedan omkring 2005 har temperatur och salthalt ökat kraftigt i Barents hav, som bedöms bli den del av Norra ishavet som först blir isfritt. Barents hav ändras därför från att vara ett stratifierat ishav till att få en välblandad vattenpelare av atlantisk typ.

visa mindre