Biom

Bräckt vatten

1084 arter

Bräckt vatten, eller brackvatten, är vatten med högre salinitet än sötvatten, men lägre än saltvatten och därmed en salthalt mellan ungefär 0,05 och 3 procent. Bräckt vatten förekommer bland annat i delar av hav som bara har liten kontakt med vanligt havsvatten, men har stora tillflöden av sötvatten – exempelvis Östersjön. Det uppstår även i vissa flodmynningsområden, så kallade estuarier, och på andra ställen där saltvatten och sötvatten blandas. Bräckt vatten kan också uppstå i vattendrag som har en hög avdunstning, till exempel de nedre delarna av Jordanfloden.

visa mindre

Bräckt vatten, eller brackvatten, är vatten med högre salinitet än sötvatten, men lägre än saltvatten och därmed en salthalt mellan ungefär 0,05 och 3 procent. Bräckt vatten förekommer bland annat i delar av hav som bara har liten kontakt med vanligt havsvatten, men har stora tillflöden av sötvatten – exempelvis Östersjön. Det uppstår även i vissa flodmynningsområden, så kallade estuarier, och på andra ställen där saltvatten och sötvatten blandas. Bräckt vatten kan också uppstå i vattendrag som har en hög avdunstning, till exempel de nedre delarna av Jordanfloden.

visa mindre