Näsapa
Rike
Understam
Klass
Ordning
Underordning
Infraordning
Sl�kte
ARTER
Nasalis larvatus
Folkmängd
Unknown
Livslängd
13-23 years
Toppfart
24
15
km/hmph
km/h mph 
Vikt
7-22.5
15.4-49.5
kglbs
kg lbs 
Längd
53-76
20.9-29.9
cminch
cm inch 

Näsapan (Nasalis larvatus) är en art som tillhör familjen markattartade apor, vilka alla är bladätare. Näsapans närmaste släkting är pagehtrubbnäsan som lever på Mentawaiöarna. Ibland sammanfattas de i samma släkte.

Utseende

Hanen hos näsapan kännetecknas av en stor hängande näsa, som tros ha tillkommit genom sexuellt urval. Hanen har även röd penis och svart scrotum. På ryggen och sidorna är pälsen gulaktig till brun och på buken vitaktig. Extremiteterna och svansen är grå. Ansiktet har en rödaktig färg och saknar hår. Hjässan och skuldran kan vara lite rödaktig. Hanar når en kroppslängd mellan 73 och 75 centimeter medan honor blir 54 till 64 centimeter. Därtill kommer hos bägge kön svansen som är ungefär lika lång som övriga kroppen. Med en vikt mellan 16 och 22 kilogram är hannar nästan dubbelt så tunga som honor, som väger 7 till 11 kg.

Video

Distribution

Geografi

Kontinenter
Subkontinenter
Biogeografiska områden

Näsapan lever i mangroveskogar och andra tropiska regnskogar, samt längs vattendrag på Borneo. Den vistas vanligen nära kustlinjen och en bit inåt i landet. I bergstrakter högre än 350 meter över havet hittas arten vanligtvis inte.

Näsapa karta över livsmiljö

Klimatzoner

Näsapa karta över livsmiljö
Näsapa
Attribution-ShareAlike License

Vanor och livsstil

Näsapor är aktiva på dagen, främst på eftermiddagen och kvällen. På förmiddagen och natten vilar de i ett gömställe.

Visa mer

Näsapan är vegetarian, och blad utgör över hälften av dess föda. Den äter dock även en del frukter (cirka 40%) samt i någon mån blommor och frön.

Ovanligt för apor är att näsapan gärna simmar, och medtagna näsapor har till och med återfunnits flera kilometer ute till havs. De hoppar ibland från trädet ner i vattnet och kan dyka ned till 20 meter. Tillsammans människan är näsapan den primat med bäst simförmåga.

De lever i grupper med vanligtvis 10 till 30 medlemmar, mer sällan upp till 60. Dessa grupper liknar antingen ett harem med en hanne, flera honor (i genomsnitt 6 honor) och deras ungar, eller också består gruppen bara av hannar. Unga hannar som blivit könsmogna tvingas lämna gruppen men honor stannar vanligen i gruppen där de föddes. Ibland förenar sig flera grupper för att leta föda eller för att vila tillsammans.

Visa mindre
Säsongsmässigt beteende

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Honan visar för hannen när hon är parningsberedd. Det sker antingen med kroppsspråk eller genom att visa sina könsdelar. Dräktigheten varar i cirka 170 dagar (sex månader) och sedan föds vanligen en enda unge. Nyfödda ungar har i motsats till vuxna individer blå ansikten och svart päls. Efter sju månader slutar honan att ge di, men ungen stannar ofta längre i moderns närhet. Könsmognaden infaller hos hannar efter 5 till 7 år, men tidigare hos honor.

Befolkning

Befolkningsantal

Arten är klassad som starkt hotad (EN) av IUCN. De största hoten mot arten är habitatförlust och jakt. Näsapan jagas för köttets skull, för att komma åt besoar och då vissa kroppsdelar i den traditionella kinesiska medicinen anses ha läkande egenskaper. Arten förekommer i flera naturskyddsområden men dessa är inte tillräcklig övervakade. På grund av det anspråk som näsapan ställer är det svårt att hålla den i fångenskap. För IUCN är inga avelsförsök utanför Asien kända. På Nørrebro i Köpenhamn görs ett småskaligt försök.

Referenser

1. Näsapa artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4sapa
2. Näsapapå webbplatsen för IUCN:s röda lista - http://www.iucnredlist.org/details/14352/0

Fler fascinerande djur att lära sig om