Land

Ryssland

1839 arter

Ryssland, formellt Ryska federationen, är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien.

Klimat

Klimatet i Ryssland är med tanke på geografin mest kontinentalt, med mycket stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter, samt dag och natt. Inre Sibirien, som har ett extremt inlandsklimat ligger exempelvis medeltemperaturen i januari mellan −25 och −30 grader, samt i juli månad mellan 18 och 23 celsiusgrader. Vintertid kan snöstormar kombinerat med orkanvindar lamslå stora områden.

I övriga delar av landet är det mindre extremt: I västra Ryssland ligger medeltemperaturen i januari på mellan −10 och −15 grader, samt i juli mellan 20 och 25 celsiusgrader. Årsnederbörden är låg, till följd av det stora avståndet till havet, och uppgår till endast runt 200 millimeter, varav det mesta faller vintertid.

I norra Sibirien, samt på norra Kolahalvön råder ett subarktiskt klimat, med långa, torra och kyliga vintrar, samt svala somrar, med en medeltemperatur långt under −10 grader Celsius.

Längst upp i norr, vid ishavskusten, råder det polarklimat med permafrost året om. I södra Ryssland är det dock mycket varmare, där det kan bli uppemot 35 celsiusgrader sommartid på sina ställen. Allra sydligaste Ryssland, vid Svarta havs-kusten har subtropiskt klimat.

Flora och fauna

I Ryssland förekommer ungefär 11 000 olika växtarter. Av dessa listas 533 växter i landets röda lista (1995). Bara 276 av de rödlistade växterna påträffas i något slags naturskyddsområde. De flesta djur som lever i Ryssland hittas även i andra delar av den tempererade och den arktiska regionen. Landet har 57 endemiska fiskarter, 22 däggdjur som bara hittas här och en fågelart som inte häckar utanför landet (snötrana). I Rysslands röda lista från 1995 förtecknades 64 däggdjur, 109 fåglar, 11 kräldjur, 4 groddjur och 9 fiskar.

Naturskydd

Jakt på däggdjur och fåglar är vanligt förekommande. Ryssland har en statlig myndighet som bestämmer vilka och hur många djur som får jagas. I början av 2000-talet fanns cirka 60 däggdjur och 70 fåglar i myndighetens lista. För att kompensera sin låga livsnivå jagar flera av landets invånare illegalt. Till exempel dokumenterades cirka 50 000 fall av tjuvjakt under året 1997.

visa mindre

Ryssland, formellt Ryska federationen, är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien.

Klimat

Klimatet i Ryssland är med tanke på geografin mest kontinentalt, med mycket stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter, samt dag och natt. Inre Sibirien, som har ett extremt inlandsklimat ligger exempelvis medeltemperaturen i januari mellan −25 och −30 grader, samt i juli månad mellan 18 och 23 celsiusgrader. Vintertid kan snöstormar kombinerat med orkanvindar lamslå stora områden.

I övriga delar av landet är det mindre extremt: I västra Ryssland ligger medeltemperaturen i januari på mellan −10 och −15 grader, samt i juli mellan 20 och 25 celsiusgrader. Årsnederbörden är låg, till följd av det stora avståndet till havet, och uppgår till endast runt 200 millimeter, varav det mesta faller vintertid.

I norra Sibirien, samt på norra Kolahalvön råder ett subarktiskt klimat, med långa, torra och kyliga vintrar, samt svala somrar, med en medeltemperatur långt under −10 grader Celsius.

Längst upp i norr, vid ishavskusten, råder det polarklimat med permafrost året om. I södra Ryssland är det dock mycket varmare, där det kan bli uppemot 35 celsiusgrader sommartid på sina ställen. Allra sydligaste Ryssland, vid Svarta havs-kusten har subtropiskt klimat.

Flora och fauna

I Ryssland förekommer ungefär 11 000 olika växtarter. Av dessa listas 533 växter i landets röda lista (1995). Bara 276 av de rödlistade växterna påträffas i något slags naturskyddsområde. De flesta djur som lever i Ryssland hittas även i andra delar av den tempererade och den arktiska regionen. Landet har 57 endemiska fiskarter, 22 däggdjur som bara hittas här och en fågelart som inte häckar utanför landet (snötrana). I Rysslands röda lista från 1995 förtecknades 64 däggdjur, 109 fåglar, 11 kräldjur, 4 groddjur och 9 fiskar.

Naturskydd

Jakt på däggdjur och fåglar är vanligt förekommande. Ryssland har en statlig myndighet som bestämmer vilka och hur många djur som får jagas. I början av 2000-talet fanns cirka 60 däggdjur och 70 fåglar i myndighetens lista. För att kompensera sin låga livsnivå jagar flera av landets invånare illegalt. Till exempel dokumenterades cirka 50 000 fall av tjuvjakt under året 1997.

visa mindre