Håkäring
Rike
Klass
Sl�kte
ARTER
Somniosus microcephalus
Livslängd
392 years
Vikt
1100
2420
kglbs
kg lbs 
Längd
427-730
168.1-287.4
cminch
cm inch 

Håkäring (Somniosus microcephalus), även stavat håkärring samt kallad ishaj eller grönlandshaj, är efter brugden den största av Nordens hajar. Den tillhör familjen Somniosidae (Håkäringhajar eller sömnhajar), vilken utmärks av långsam simning och låg aktivitetsnivå. Utbredningen av denna art är mestadels begränsad till vattnen i Nordatlanten och Ishavet.

Visa mer

Håkäringen har den längsta kända livslängden av alla ryggradsdjursarter, beräknad till mellan 250 och 500 år, och är bland de största ännu existerande hajarterna.

Visa mindre

Utseende

Medelstorleken för en håkäring är mellan 260 och 380 cm och medelvikten är mellan 250 och 390 kg. Det största exemplar som mätts var 446 cm lång med en omkrets på 266 cm och en vikt på 1 099 kg, även om det förekommer uppgifter om exemplar på över 7 meter.

Visa mer

Håkäringen har en tjock kropp med korta ryggfenor och en hög stjärtfena, och varierar i färg från svart till brun- och gråaktig. Synen är svag och ofta skadad av parasiterande djur, vilket gör hornhinnan mjölkvit.

Visa mindre

Distribution

Geografi

Arten förekommer i norra Atlanten längs Grönlands kust och östra Kanada, samt österut via Island och Svalbard så långt som till Novaja Zemlja.

Visa mer

Områden där grönlandshajen är vanligt förekommen är i fjordar i Norge, t.ex. Trondheimsfjorden och Boknafjorden, båda i Norge och utanför Islands sydkust.

Den vandrar söderut på hösten och har där siktats på skilda ställen. Förekomst har även rapporterats i södra Atlanten ända ner till Antarktis. På försommaren återvänder håkäringen norrut.

I Sverige är den troligen årsvis gäst i Skagerrak och Kattegatt, men observeras sällan. Ibland uppträder den invasionsartat, som i Kosterfjorden 1–2 april 1969 och i Gullmaren i juni 1979. Sportfiskare på västkusten får ibland mindre eller medelstora exemplar i fångsten.

Hittas under den varmare delen av året vanligtvis på 400–900 m djup, men har observerats så djupt som 2 200 m. Under den kallare delen av året håller den sig närmare ytan. Den har observerats i vattentemperaturer ner till -1,5 °C, vilket gör den till en av de mest köldtåliga hajarna.

Håkäringen är en allätare som äter en mycket stor mängd fiskarter liksom sälar, sjöfåglar, bläckfiskar och krabbor. Den samlas ofta i mängd kring val- och sälfångstfartyg, där den lever på as som fartygen lämnar efter sig. Enligt uppgifter ska det ha förekommit att en isbjörn (antagligen en unge) hittats inuti en håkäring.

Trots hajens storlek och aptit förekommer det bara en, vetenskapligt ostyrkt, rapport om att den skulle ha attackerat människan.

Visa mindre
Håkäring karta över livsmiljö
Håkäring karta över livsmiljö
Håkäring
Attribution-ShareAlike License

Vanor och livsstil

Livsstil

Kost och Näring

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Föder kullar av upp till 10 levande ungar som är ca 40 cm långa. Det har noterats att hajen växer mycket långsamt – mellanstora exemplar som mättes över en längre tid visade sig bara växa en halv centimeter per år. Tidigare uppskattades maxåldern till över 100 år. Nyare data gör att maxåldern skattas till kring hela 400 år, vilket i så fall gör håkäringen till det längst levande ryggradsdjuret.

Befolkning

Referenser

1. Håkäring artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5k%C3%A4ring
2. Håkäringpå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/60213/124452872

Fler fascinerande djur att lära sig om