Land

Tyskland

1227 arter

Tyskland, formellt Förbundsrepubliken Tyskland, är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 förbundsländer .

Geografi

Tyskland, med en något större yta än Finland, är Europas sjunde största land. Det sträcker sig från Nordsjön och Östersjön i norr till Alperna i söder. Från den nordligaste punkten på ön Sylt till den sydligaste punkten vid Oberstdorf i Bayern är det 876 kilometer. Det längsta avståndet mellan västliga och östliga gränsen är 640 kilometer.

Landskapet blir högre ju längre söderut man kommer. Norra Tyskland består av Nordtyska låglandet och ligger lägre än 200 meter över havet. Den formades huvudsakligen vid senaste istiden under påverkan av inlandsis som skapat dess jordlager och format dess smältvattenflöden. Nordsjöns kust är flackt och består av marskland, dyner och sandfält. Här finns Tysklands lägsta punkt, 3,54 m under havsnivån, i marsklandet Wilstermarsch i Schleswig-Holstein. Dynrader som brutits sönder bildar Ost- och Nordfrisiska öarna.

Mellantyska berglandet har sönderdelad topografi som veckats under variskiska bergskedjebildningen vilken till stor del brutits ned till en plan slätt och sedan täckts av lager under främst trias. Berggrundens rörelse har under alpina bergskedjebildningen gjort att vissa block har höjts och eroderats ned till berggrunden, andra har sänkts. På vardera sidor om mellersta Rhen finns Rhenska skifferbergen med flera olika bergsmassiv. Österut finns flera horstplatåer, till exempel Harz och Thüringer Wald, söder om Main flera cuestaplatåer, till exempel Erzgebirge. Bayerska platån begränsas av olika floder och bifloder, Donau, Iller, Lech, Isar och Inn.Vid gränsen till Schweiz och Österrike, längst i söder, tar Tyskland del av Alperna. Där ligger också Tyskland högsta berg, Zugspitze, med 2 962 meter över havet.

Den största floden som delvis ligger i Tyskland är Donau, som rinner ut i Svarta havet. Alla andra större floder flyter till Nord- eller Östersjön. Rhen är den flod som är längst på Tysklands territorium. Av dess 1 320 kilometer går 865 kilometer genom Tyskland eller längs tysk gräns. Andra betydande floder är Elbe, Main, Oder, Weser och Saale.

Tyskland har ett flertal sjöar som bildades under istiden. Vattnet fyllde upp fördjupningar som isen skapade. De flesta sjöarna finns i Mecklenburg och runt Alperna. Bodensjön är den största sjö som delvis ligger i Tyskland och Müritz är den största sjö som ligger med hela ytan i Tyskland. Längs Nordsjöns kustlinje finns många öar som bildar långa kedjor. De var tidigare en del av fastlandet och blev senare avskurna genom landsänkning, så att havsvattnet flöt in i mellanrummet. Öarna i Östersjön är större, och där ligger också Tysklands största ö, Rügen.

Klimat

Tysklands klimat är tempererat fuktigt klimat med små regionala skillnader, för det mesta kontinentalt med stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter. Landets norra delar påverkas mer av havets vindar och där är temperaturskillnaderna ganska små. De blir större ju längre söderut man kommer. Det mildaste klimatet har övre Rhendalen där temperaturen sommartid kan uppnå 40 plusgrader.

Högsta uppmätta temperaturen är 42,6 plusgrader i Lingen år 2019. Det kallaste klimatet har man i Alperna.

Nederbörden är ojämnt fördelad över landet. Nordsjö- och Östersjökusten i norr domineras av fuktiga västliga vindar som släpper av sig mycket nederbörd. Regnigast är det dock i dalgångarna i Alperna där nederbörden kan vara så hög som 2000 mm per år.

En liten del runt den lågt belägna Bodensee har ett subtropiskt klimat.

Biodiversitet

Från och med 2016 är 51% av Tysklands landområde ägnat åt jordbruk, medan 30% är skog och 14% omfattas av bebyggelse eller infrastruktur.

Enligt den nationella tyska förteckningen över skogarna utgör bok, ek och andra lövträd drygt 40% av landets skogar; ungefär 60% är barrträd, särskilt gran och tall.

Tyskland tillhör mellaneuropeiska lövskogszonen, trots stora odlingar finns områden med alm, lind, ek, bok och avenbok. Längs den sandiga nordsjökusten finns sandbindare, till exempel sandrör och buskarna havtorn och vresros. I nordväst ljunghedar av atlantisk typ med vissa kärr och mossar. I öster finns tallskog och ljung på den sandiga marken i det flacka landskapet. Naturlig barrskog är ovanligt. I Schwarzwald omges odlad mark av gran och silvergran på de högre bergryggarna. Söderut finns bok och silvergran på högre höjder, som övergår till artrik örtflora, till exempel gentianor, bräckor och vivor.

Djurliv

Endemiska arter saknas i princip. Däggdjur såsom rådjur, kronhjort, vildsvin, rödräv och fälthare är utbrett. Utsläppta tvättbjörnar finns nu i stora stammar i norr och planterade för jakt finns mufflonfår i centrala Tyskland, i skogar och bland berg tjäder, pärluggla, järpe och hackspett. Norr, längsmed Nordsjön, har stora mängder rastande och övervintrande fåglar, exempelvis tärnor. I öst stork, tranor, örn och hackspett. Ovanliga grod- och kräldjur är alpsalamander, barnmorskegroda och kärrsköldpadda.

Nationalparker

De 16 nationalparkerna i Tyskland är Nationalpark Bayerischer Wald, Nationalpark Berchtesgaden, Nationalpark Eifel, Nationalpark Hainich, Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer, Nationalpark Harz, Nationalpark Hunsrück-Hochwald, Jasmund, Nationalpark Kellerwald-Edersee, Müritz-Nationalpark, Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, Sächsische Schweiz, Nationalpark Schwarzwald, Nationalpark Unteres Odertal, Vadehavets nationalpark, Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Dessutom finns det 17 biosfärområden, och 105 naturparker. Det finns mer än 400 djurparker i Tyskland. Berlins Zoo, som öppnade 1844, är den äldsta i Tyskland och gör anspråk på att ha den mest omfattande samlingen av arter i världen.

visa mindre

Tyskland, formellt Förbundsrepubliken Tyskland, är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 förbundsländer .

Geografi

Tyskland, med en något större yta än Finland, är Europas sjunde största land. Det sträcker sig från Nordsjön och Östersjön i norr till Alperna i söder. Från den nordligaste punkten på ön Sylt till den sydligaste punkten vid Oberstdorf i Bayern är det 876 kilometer. Det längsta avståndet mellan västliga och östliga gränsen är 640 kilometer.

Landskapet blir högre ju längre söderut man kommer. Norra Tyskland består av Nordtyska låglandet och ligger lägre än 200 meter över havet. Den formades huvudsakligen vid senaste istiden under påverkan av inlandsis som skapat dess jordlager och format dess smältvattenflöden. Nordsjöns kust är flackt och består av marskland, dyner och sandfält. Här finns Tysklands lägsta punkt, 3,54 m under havsnivån, i marsklandet Wilstermarsch i Schleswig-Holstein. Dynrader som brutits sönder bildar Ost- och Nordfrisiska öarna.

Mellantyska berglandet har sönderdelad topografi som veckats under variskiska bergskedjebildningen vilken till stor del brutits ned till en plan slätt och sedan täckts av lager under främst trias. Berggrundens rörelse har under alpina bergskedjebildningen gjort att vissa block har höjts och eroderats ned till berggrunden, andra har sänkts. På vardera sidor om mellersta Rhen finns Rhenska skifferbergen med flera olika bergsmassiv. Österut finns flera horstplatåer, till exempel Harz och Thüringer Wald, söder om Main flera cuestaplatåer, till exempel Erzgebirge. Bayerska platån begränsas av olika floder och bifloder, Donau, Iller, Lech, Isar och Inn.Vid gränsen till Schweiz och Österrike, längst i söder, tar Tyskland del av Alperna. Där ligger också Tyskland högsta berg, Zugspitze, med 2 962 meter över havet.

Den största floden som delvis ligger i Tyskland är Donau, som rinner ut i Svarta havet. Alla andra större floder flyter till Nord- eller Östersjön. Rhen är den flod som är längst på Tysklands territorium. Av dess 1 320 kilometer går 865 kilometer genom Tyskland eller längs tysk gräns. Andra betydande floder är Elbe, Main, Oder, Weser och Saale.

Tyskland har ett flertal sjöar som bildades under istiden. Vattnet fyllde upp fördjupningar som isen skapade. De flesta sjöarna finns i Mecklenburg och runt Alperna. Bodensjön är den största sjö som delvis ligger i Tyskland och Müritz är den största sjö som ligger med hela ytan i Tyskland. Längs Nordsjöns kustlinje finns många öar som bildar långa kedjor. De var tidigare en del av fastlandet och blev senare avskurna genom landsänkning, så att havsvattnet flöt in i mellanrummet. Öarna i Östersjön är större, och där ligger också Tysklands största ö, Rügen.

Klimat

Tysklands klimat är tempererat fuktigt klimat med små regionala skillnader, för det mesta kontinentalt med stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter. Landets norra delar påverkas mer av havets vindar och där är temperaturskillnaderna ganska små. De blir större ju längre söderut man kommer. Det mildaste klimatet har övre Rhendalen där temperaturen sommartid kan uppnå 40 plusgrader.

Högsta uppmätta temperaturen är 42,6 plusgrader i Lingen år 2019. Det kallaste klimatet har man i Alperna.

Nederbörden är ojämnt fördelad över landet. Nordsjö- och Östersjökusten i norr domineras av fuktiga västliga vindar som släpper av sig mycket nederbörd. Regnigast är det dock i dalgångarna i Alperna där nederbörden kan vara så hög som 2000 mm per år.

En liten del runt den lågt belägna Bodensee har ett subtropiskt klimat.

Biodiversitet

Från och med 2016 är 51% av Tysklands landområde ägnat åt jordbruk, medan 30% är skog och 14% omfattas av bebyggelse eller infrastruktur.

Enligt den nationella tyska förteckningen över skogarna utgör bok, ek och andra lövträd drygt 40% av landets skogar; ungefär 60% är barrträd, särskilt gran och tall.

Tyskland tillhör mellaneuropeiska lövskogszonen, trots stora odlingar finns områden med alm, lind, ek, bok och avenbok. Längs den sandiga nordsjökusten finns sandbindare, till exempel sandrör och buskarna havtorn och vresros. I nordväst ljunghedar av atlantisk typ med vissa kärr och mossar. I öster finns tallskog och ljung på den sandiga marken i det flacka landskapet. Naturlig barrskog är ovanligt. I Schwarzwald omges odlad mark av gran och silvergran på de högre bergryggarna. Söderut finns bok och silvergran på högre höjder, som övergår till artrik örtflora, till exempel gentianor, bräckor och vivor.

Djurliv

Endemiska arter saknas i princip. Däggdjur såsom rådjur, kronhjort, vildsvin, rödräv och fälthare är utbrett. Utsläppta tvättbjörnar finns nu i stora stammar i norr och planterade för jakt finns mufflonfår i centrala Tyskland, i skogar och bland berg tjäder, pärluggla, järpe och hackspett. Norr, längsmed Nordsjön, har stora mängder rastande och övervintrande fåglar, exempelvis tärnor. I öst stork, tranor, örn och hackspett. Ovanliga grod- och kräldjur är alpsalamander, barnmorskegroda och kärrsköldpadda.

Nationalparker

De 16 nationalparkerna i Tyskland är Nationalpark Bayerischer Wald, Nationalpark Berchtesgaden, Nationalpark Eifel, Nationalpark Hainich, Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer, Nationalpark Harz, Nationalpark Hunsrück-Hochwald, Jasmund, Nationalpark Kellerwald-Edersee, Müritz-Nationalpark, Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, Sächsische Schweiz, Nationalpark Schwarzwald, Nationalpark Unteres Odertal, Vadehavets nationalpark, Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Dessutom finns det 17 biosfärområden, och 105 naturparker. Det finns mer än 400 djurparker i Tyskland. Berlins Zoo, som öppnade 1844, är den äldsta i Tyskland och gör anspråk på att ha den mest omfattande samlingen av arter i världen.

visa mindre