Polarringbuk
Längd
12.7-21
5-8.3
cminch
cm inch 

Polarringbuk (Liparis fabricii), en fisk i familjen ringbukar som lever i Norra ishavet och angränsande vatten.

Utseende

Polarringbuken har en mjuk, geléartad hud utan fjäll, och en sugskiva på buken som bildats av de omvandlade bukfenorna. Stjärt- rygg- och analfenorna är sammanvuxna. Fisken har fyra näsborrar med hudflikar som pekar framåt. Kroppen är färgad i ljusare och mörkare brunt. Bröstfenorna har mellan 3 och 5 brunröda, vertikala linjer. Hanen kan bli 20 cm lång, honan knappt 13 cm.

Klimatzoner

Vanor och livsstil

Arten är en bottenfisk som lever vid gyttjebottnar på mellan 12 och 1 800 meters djup, där den lever på maskar och kräftdjur, även frisimmande sådana.

Livsstil

Referenser

1. Polarringbuk artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Polarringbuk

Fler fascinerande djur att lära sig om