Tamfår
Rike
Understam
Klass
Familj
Underfamilj
Sl�kte
ARTER
Ovis aries
Livslängd
10-20 years
Vikt
45-160
99-352
kglbs
kg lbs 
Längd
120-180
47.2-70.9
cminch
cm inch 

Tamfåret är en domesticerad variant av får. Det är fortfarande omstritt om den ska räknas som egen art Ovis aries eller som underart till Ovis orientalis.

Visa mer

Fåren producerar ull, kött, mjölk och skinn, vissa raser är specialiserade på en av delarna, medan andra är så kallade kombinationsraser. Tamfåret utvecklade först spinnbar ull efter att ha varit husdjur i flera tusen år. Från första början var det sannolikt köttet som var åtråvärt, snart också mjölken.

Visa mindre

Video

Vanor och livsstil

Tamfår hålls i högst olika biotoper, från Nordafrikas torra värme till Grönland, från berg till nederländska strandängar. Där de har valet föredrar fåren torr mark, och de lägger sig ofta till vila högt i terrängen. De lever naturligt i flock, och flockbeteendet gör det möjligt för en van herde och en vallhund att driva dem dit man vill.

Säsongsmässigt beteende

Kost och Näring

Tamfåret är en idisslare och har fyra magar: våm, nätmage, bladmage och löpmage. De betar allt från gräs och örter till sly, blad och bark från de flesta trädarter, till exempel sälg och asp. Överdriven fårhållning har starkt bidragit till att förstöra den naturliga vegetationen på många håll i världen, inte minst i medelhavsområdet, men i vissa områden kan fårbetet uppskattas för att det motverkar igenväxning.

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Får kan para sig under större delen av året men de mer ursprungliga raser brunstar främst under hösten och får då sina lamm under våren. Dräktighetstiden är lite under 5 månader.

Befolkning

Coloring Pages

Referenser

1. Tamfår artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Tamf%C3%A5r
2. Tamfårpå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/44172/50197518

Fler fascinerande djur att lära sig om