Land

Polen

850 arter

Polen formellt Republiken Polen, är en republik i Centraleuropa.

Geografi

I nordost finns det masuriska sjödistriktet (polska: Mazury), ett område med många stora sjöar och ett omtyckt semestermål sommartid. Hela den polska kusten mot Östersjön utgörs av sandstränder. Dessa är välbesökta under sommarhalvåret, speciellt i närheten av större städer som Gdańsk och Gdynia, men även vid mindre orter längs kusten.

Klimat

Polen har ett tempererat klimat, i norr och väster är klimatet mildare med svalare somrar och mildare vintrar, medan klimatet i söder och öster är ett inlandsklimat med varmare somrar och kallare vintrar. Medeltemperaturen i Polen varierar mellan 15 och 25 °C på sommaren och mellan 0 och −5 °C på vintern. Den kallaste regionen i Polen är Podlasiens vojvodskap vid gränsen till Belarus; temperaturen här kan på vintern falla ner till −15 °C.

Växt- och djurliv

Vissa djur- och växtarter som dött ut på en del andra håll i Europa kan man idag hitta i Polen, till exempel europeisk bison, brunbjörn, varg, lodjur, älg, stork och bäver.

I östra Polen finns den uråldriga Białowieżaskogen. Skogen är den enda återstående delen av den jättelika skog som en gång täckte hela europeiska låglandet. Skogen är av Unesco utsedd till biosfärreservat. I Białowieżaskogen lever den enda vilda populationen av europeisk bison.

visa mindre

Polen formellt Republiken Polen, är en republik i Centraleuropa.

Geografi

I nordost finns det masuriska sjödistriktet (polska: Mazury), ett område med många stora sjöar och ett omtyckt semestermål sommartid. Hela den polska kusten mot Östersjön utgörs av sandstränder. Dessa är välbesökta under sommarhalvåret, speciellt i närheten av större städer som Gdańsk och Gdynia, men även vid mindre orter längs kusten.

Klimat

Polen har ett tempererat klimat, i norr och väster är klimatet mildare med svalare somrar och mildare vintrar, medan klimatet i söder och öster är ett inlandsklimat med varmare somrar och kallare vintrar. Medeltemperaturen i Polen varierar mellan 15 och 25 °C på sommaren och mellan 0 och −5 °C på vintern. Den kallaste regionen i Polen är Podlasiens vojvodskap vid gränsen till Belarus; temperaturen här kan på vintern falla ner till −15 °C.

Växt- och djurliv

Vissa djur- och växtarter som dött ut på en del andra håll i Europa kan man idag hitta i Polen, till exempel europeisk bison, brunbjörn, varg, lodjur, älg, stork och bäver.

I östra Polen finns den uråldriga Białowieżaskogen. Skogen är den enda återstående delen av den jättelika skog som en gång täckte hela europeiska låglandet. Skogen är av Unesco utsedd till biosfärreservat. I Białowieżaskogen lever den enda vilda populationen av europeisk bison.

visa mindre