Sobel
Rike
Understam
Klass
Ordning
Underordning
Familj
Sl�kte
ARTER
Martes zibellina
Folkmängd
Unknown
Livslängd
8-18 years
Vikt
700-1800
24.7-63.5
goz
g oz 
Längd
35-56
13.8-22
cminch
cm inch 

Sobeln (Martes zibellina) är en art i familjen mårddjur.

Utseende

Djuret liknar mest mården men har större öron samt längre och tätare päls. Huvudet är kägelformat och benen jämförelsevis höga och starka med stora fötter. Kroppens längd är 32–46 centimeter och svansens 14–18 centimeter. Sobelns pälsfärg varierar kraftigt; den är ljusbrun till svartaktig på ryggsidan, med ljusare hals, sidor och i synnerhet buk. På kinderna är den gråaktig. Den saknar mårdens distinkta strupfläck, men har ett diffust, ljusare område på bakre delen av strupen. Sobelns rygghår är uppblandade med vitt.

Video

Distribution

Geografi

Denna art var ursprungligen hemmahörande i området mellan Uralbergen och Berings sund och från Sibiriens södra gräns till 68° nordlig bredd. Det fanns även mindre populationer i nordvästra Amerika och, fram till 1600-talet, i norra Skandinavien. Dagens utbredning är i nordöstra delen av europeiska Ryssland, från Petjora- och Kama-floderna till Uralbergen.

Visa mer

Den kraftiga jakt som den, med kortare avbrott, varit utsatt för fram till 1930-talet gjorde den allt mer sällsynt. 1935 fridlystes den på 5 år i hela dåvarande Sovjetunionen samtidigt som den återplanterades på flera platser. Idag lever den i den ryska tajgan där en begränsad jakt är tillåten.

Visa mindre
Sobel karta över livsmiljö
Sobel karta över livsmiljö
Sobel
Attribution-ShareAlike License

Kost och Näring

Sobeln är framför allt en fågeljägare, även om den också kan ta smågnagare, ekorrar och fisk. Den äter också vegetabilisk föda som lingon, blåbär, rönnbär och tallkottar.

Parningsvanor

Sobelns parningssäsong infaller i juni till augusti. Som de flesta mårddjur har den fördröjd fosterutveckling, de 3-4 ungarna föds i april till maj. Sobeln kan bastardera med den nära släktingen mården.

Befolkning

Coloring Pages

Referenser

1. Sobel artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Sobel
2. Sobelpå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/41652/45213477

Fler fascinerande djur att lära sig om