Rödstjärtad skogssångare
Rike
Klass
Ordning
Familj
Sl�kte
ARTER
Setophaga ruticilla
Folkmängd
39 Mlnlnn
Livslängd
10 years
Vikt
6-9
0.2-0.3
goz
g oz 
Längd
11-14
4.3-5.5
cminch
cm inch 
Vingspann
16-23
6.3-9.1
cminch
cm inch 

Rödstjärtad skogssångare (Setophaga ruticilla) är en nordamerikansk fågel i familjen skogssångare inom ordningen tättingar. Den häckar i öppen skog i östra och centrala delarna av Kanada och USA. Vintertid flyttar den så långt söderut som nordvästra Sydamerika. Arten har tillfälligt påträffats i Västeuropa, med bland annat två fynd på Island. IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Utseende

Rödstjärtad skogssångare är en medelstor, brednäbbad och långstjärtad skogssångare med en kroppslängd på 11–13 centimeter. Den vuxna hanen är omisskännlig med sin svarta fjäderdräkt med starkt orange fläckar på sidor, vingar och stjärt samt med vit buk. Honan och unga hanar har istället grått på huvud och undersida, olivgrönt på rygg och vingar och mörkgrå stjärt, med gula fläckar istället för hanens orange.

Distribution

Geografi

Häckningsområdet sträcker sig från centrala och södra Kanada till centrala och östra USA. Fåglarna övervintrar i Mexiko, Centralamerika, Västindien och nordvästra Sydamerika, i mindre antal i södra Florida och sällsynt i södra Kalifornien.

Visa mer

Fågeln är en mycket sällsynt gäst i Europa, med sex fynd i Storbritannien, tre på Irland, två på Island och ett vardera i Spanien och Frankrike. Därutöver har den setts ett 20-tal gånger i ögruppen Azorerna.

Fägeln häckar i öppen skog, framför allt lövskog och gärna nära vatten. I västra delen av utbredningsområdet ses de i buskområden invid floder och i barrskogar. Under flyttningen kan den ses i många olika miljöer, bara det finns träd. Vintertid håller den till i skogklädda låglänta områden och kan ses i mangroveskogar, kaffeplantage, citrusodlingar, sumpskog, buskmarker och till och med isolerade träd i stadsmiljö.

Visa mindre
Rödstjärtad skogssångare karta över livsmiljö
Rödstjärtad skogssångare karta över livsmiljö
Rödstjärtad skogssångare
Attribution-ShareAlike License

Vanor och livsstil

Säsongsmässigt beteende
Fågelläte

Kost och Näring

Rödstjärtad skogssångare är mycket aktiv i sitt födosökande. Den breder ut stjärten snabtt och visar sina orange eller gula fläckar. På så sätt skrämmer de upp insekter som den sedan försöker fånga i flykten. Fågeln lever i större utsträckning av flygande insekter än andra skogssångare, men i slutet på sommaren kan den också inta bär och frukt från exempelvis berberis, häggmispel och magnolia.

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Hanen visar honan potentiella boplatser som honan efter att ha provat runt till slut väljer. Hon bygger sedan boet själv, en tätt vävd skål av näver, gräs, djurhår, kvistar, mossa, tallbar, lavar och material från getingbon. Däri lägger hon ett till fem ägg som ruvas i tio till 13 dagar. Båda könen matar ungarna, men delar upp dem mellan sig så att hanen matar vissa och honan andra. När honan ruvar kan hanen skaffa ytterligare en partner i ett annat revir upp till fyra hundra meter bort.

Befolkning

Befolkningsantal

Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population som ökar i antal. Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar därför arten som livskraftig (LC). Arten är en av de vanligaste skogssångarna med ett bestånd som uppskattas till 42 miljoner häckande individer.

Referenser

1. Rödstjärtad skogssångare artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6dstj%C3%A4rtad_skogss%C3%A5ngare
2. Rödstjärtad skogssångarepå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/22721762/94729665
3. Xeno-canto fågelrop - https://xeno-canto.org/690952

Fler fascinerande djur att lära sig om