Blåvingad årta
Rike
Klass
Ordning
Familj
Sl�kte
ARTER
Spatula discors
Folkmängd
7.8 Mln
Livslängd
17 years
Vikt
370
13
goz
g oz 
Längd
40
16
cminch
cm inch 
Vingspann
58
23
cminch
cm inch 

Blåvingad årta (Spatula discors) är en amerikansk fågelart inom familjen änder.

Utseende

En adult hane i praktdräkt är omisskännlig med en stor vit halvmåne vid näbbroten, grått huvud med svart panna, ljusbeige bröst och kroppsidor med grå prickar. Den har svart stjärt med en stor vit prick på sidan. När den flyger ser man de klarblå övre vingtäckarna. I flykten kan man också se att den har en mörk hand och en tvåfärgad vingspegeln i svart och grönt.

Visa mer

Även honan har blå övre vingtäckare, mörk hand och den tvåfärgade vingspegeln men saknar den vita halvmåneformade fläcken i ansiktet. Den har inte heller en så tydligt och jämngrå färg på huvudet utan är mer gråmellerad och har ett mörkt streck genom ögat.

Visa mindre

Distribution

Geografi

Den häckar i Nordamerika i Alaska, Kanada och USA. Det finns några få dokumenterade häckningar i Mexiko. Den övervintrar i södra Nordamerika och i Västindien, Centralamerika och i de norra delarna av Sydamerika men några övervintrar också i ett området runt Uruguay och på Galápagosöarna.

Visa mer

Av de nordamerikanska änderna flyttar blåvingad årta relativt tidigt på hösten och återvänder sent. Den flyttar över långa avstånd: en individ som ringmärkts i Alberta, Kanada återfanns en månad senare i Venezuela.

Blåvingad årta är en sällsynt gäst i Europa och många dokumenterade fåglar anses vara parkrymlingar. I Sverige har arten ändå setts ett 30-tal gånger och då ansetts uppträda spontant. Första gången den sågs i Sverige var den 26 maj 1966 i Tåkern, Östergötland.

Visa mindre
Blåvingad årta karta över livsmiljö
Blåvingad årta karta över livsmiljö
Blåvingad årta
Attribution-ShareAlike License

Vanor och livsstil

Blåvingad årta häckar vid grunda dammar och i öppna våtmarker. Under flyttningen ses den hellre i insjöar och bräckt vatten än i saltvattensmiljöer. Den lever av vattenlevande insekter som kräftdjur, knottlarver, musslor och sniglar, men även växter och frön. Vintertid dominerar näckrosor, hirs och ris som föda.

Visa mer

Honan kan ta dagar på sig att välja boplats, oftast i tät gräs minst 30 centimeter ovanför närmaste vattenlinje. Hon gör en fördjupning i marken som hon fodrar med gräs och dun. Där lägger hon sex till 14 ägg som hon ruvar i 19–29 dagar.

Visa mindre
Säsongsmässigt beteende
Fågelläte

Kost och Näring

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Befolkning

Befolkningsantal

Arten har ett stort utbredningsområde och tros öka i antal. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar den därför som livskraftig (LC). Beståndet uppskattas till 7,8 miljoner vuxna idéer.

Referenser

1. Blåvingad årta artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5vingad_%C3%A5rta
2. Blåvingad årtapå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/22680229/92850997
3. Xeno-canto fågelrop - https://xeno-canto.org/501464

Fler fascinerande djur att lära sig om