Płetwal błękitny
Królestwo
Gromada
Podtyp
Klasa
infrarząd
Rodzina
Rodzaj
GATUNEK
Balaenoptera musculus
Wielkość populacji
5,000-15,000
Długość życia
80-90 years
Prędkość maksymalna
20
12
km/hmph
km/h mph 
Waga
100-160
220462-352739.2
tlbs
t lbs 
Długość
25-30
82-98.4
mft
m ft 

Płetwal błękitny (Balaenoptera musculus) – gatunek ssaka morskiego z rodziny płetwalowatych (Balaenopteridae). Największe znane zwierzę w historii Ziemi. Po raz pierwszy został opisany przez szkockiego lekarza Roberta Sibbalda w 1697 roku. Płetwal błękitny ma dwa otwory nosowe, małą płetwę grzbietową w tylnej części ciała i dużą płetwę ogonową z wyraźnym wcięciem pośrodku. Dawniej w oceanach żyło wiele osobników tego gatunku. Masowe polowania na wieloryby w XX stuleciu sprawiły, że populacja płetwali błękitnych zmniejszyła się wielokrotnie. Jedynym naturalnym wrogiem płetwala jest orka oceaniczna.

Wygląd

Długość ciała 3170–3260 cm; masa ciała 113000–150000 kg. Występuje dymorfizm płciowy – dorosłe samice płetwali błękitnych są większe od samców i reprezentują największe zwierzęta, w przeszłości i obecne, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Całkowitą długość i masę ciała szacuje się na 3260 cm i 113000 kg dla płetwala błękitnego (B. m. musculus) oraz 2300 cm i 69000 kg dla płetwala krótkoogonowego (B. m. brevicauda). Chociaż starsza literatura naukowa podaje całkowitą długość ciała do 3300 cm dla antarktycznych płetwali błękitnych, pomiary te są wątpliwe, ponieważ zostały wykonane niestandardowymi metodami na stacjach wielorybniczych. To samo można powiedzieć o masie ciała podanej w niektórych raportach i wynoszącej 190000 kg. Zazwyczaj noworodki osiągają długość ciała 600–700 cm przy ciężarze około 2000–3000 kg. Ubarwienie błękitnoszare, skóra może być cętkowana.

Wideo

Dystrybucja

Geografia

Płetwal błękitny występuje w wodach całego świata zamieszkując w zależności od podgatunku:

Pokaż więcej

Pokaż mniej
Płetwal błękitny Mapa siedliska
Płetwal błękitny Mapa siedliska
Płetwal błękitny
Attribution-ShareAlike License

Nawyki i styl życia

Występuje w wodach wszystkich oceanów, głównie w strefie pelagialu, u wybrzeży widywany sporadycznie. Odbywa wędrówki sezonowe, w okresie letnim przemieszcza się w ślad za topniejącym lodem.

Pokaż więcej

Płetwal błękitny jest najgłośniejszym zwierzęciem na Ziemi. Potrafi wydawać dźwięki o natężeniu 190 decybeli, słyszalne przez inne płetwale z odległości ponad 800 km. Oprócz echolokacji w zakresie ultradźwięków, płetwale wytwarzają też dźwięki w celu porozumiewania się między sobą, szczególnie w okresie godowym.

W ogólności, odgłosy wydawane przez walenie obejmują bardzo szeroki zakres długości fal, odpowiadający częstotliwościom od kilkunastu Hz do ultradźwięków. Na tym tle, śpiewy płetwali błękitnych odznaczają się szczególnie niskimi częstotliwościami. Z roku na rok zakres częstotliwości komunikacyjnych płetwali błękitnych systematycznie się zmniejsza (średnio o 31% w czasie od roku 1960 do 2009), prawdopodobnie w związku ze wzrostem obecnego w obszarze wyższych częstotliwości hałasu emitowanego przez statki.

Część śpiewu komunikujących się ze sobą płetwali błękitnych utrzymywana jest z bardzo dużą dokładnością na stałej częstotliwości tonu podstawowego – osobniki synchronizują między sobą emitowane częstotliwości tych tonów, utrzymując ich stałość na poziomie 0.5%. Dla porównania, interwał sekundy małej (np. między dźwiękami c i cis) wynosi ok. 6%.Zasugerowano, że dzięki tej synchronizacji słyszące się wzajemnie osobniki mogą określić wzajemną prędkość (na podstawie efektu Dopplera).

Pokaż mniej
Zachowanie sezonowe

Dieta i odżywianie

Płetwal błękitny żywi się planktonem, głównie krylem, którego dziennie połyka 4 tony. Pożywienie najczęściej chwyta nurkując. Największe ilości planktonu występują w wodach podbiegunowych. Pływając w pobliżu Oceanu Arktycznego odżywia się trzema gatunkami raków. Nie gardzi też rybami. W okresie godowym, który przypada zimą, płetwale wędrują na wody tropikalne, gdzie z powodu braku żywności zmuszone są do "postu".

Nawyki godowe

ZACHOWANIE GODOWE

Samica płetwala błękitnego rodzi raz na 2–3 lata. Ciąża trwa 340–366 dni, w miocie przychodzi na świat jedno młode. Okres godowy przypada na okres zimowy. Noworodek rodzi się w strefie równikowej, gdyż ma za słabo wykształconą warstwę tłuszczową, by przeżyć w wodach Arktyki lub Antarktyki. Mierzy 7 m długości i waży od 2,5 do 3 ton. Młody osobnik żywi się mlekiem matki, wypija go 200-300 litrów dziennie. Laktacja trwa 7 miesięcy. Potem fiszbiny są na tyle rozwinięte, że młode może samo chwytać pokarm. Samice w tym czasie tracą 25% masy ciała.

Populacja

Ciekawostki dla dzieci

  • Niebieski wieloryb to największe zwierzę, jakie kiedykolwiek występowało na planecie. Ich języki są porównywalne pod względem wagi do słonia, a ich serca do ciężaru samochodu.
  • Błękitne wieloryby śpią podczas pływania. Podczas snu tylko połowa ich mózgu jest aktywna.
  • Żaden żywy organizm na Ziemi nie rośnie szybciej niż niebieski wieloryb.
  • Średniej wielkości pies byłby w stanie swobodnie spacerować w naczyniu krwionośnym niebieskiego wieloryba, nie obcinając jego tętnic.
  • Niebieskie wieloryby preferują sen w połowie dnia.
  • Pod wodą wydają się niebieskie, ale gdy znajdują się nad powierzchnią, są szare.
  • Strumień wody wydobywający się z oddechu błękitnych wielorybów unosi się prawie tak wysoko, jak budynek trzech pięter (30 stóp/9 m). Małe dziecko mogłoby się zmieścić w ich otworze wydmuchowym.
  • Usta niebieskiego wieloryba mają wystarczająco dużo miejsca dla około 100 osób.
  • Te wieloryby posiadają pępek.
  • Mówi się, że mleko niebieskiego wieloryba smakuje jak połączenie wątroby, ryby, oleju rycynowego i mleka magnezji.

Coloring Pages

Bibliografia

1. Płetwal błękitny artykuł w Wikipedii - https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82etwal_b%C5%82%C4%99kitny
2. Płetwal błękitny Na stronie Redlist IUCN - http://www.iucnredlist.org/details/2477/0

Więcej fascynujących zwierząt do poznania