Rötsimpa
Livslängd
18 years
Längd
24-60
9.4-23.6
cminch
cm inch 

Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) hör till familjen simpor i ordningen kindpansrade fiskar.

Djurnamnets ursprung

Rötsimpan har många folkliga namn, som broksimpa, hornskalle, krusulke, skallknekt, skinnskrabba, skrabb, skrabba, skälryta, ulk, ulke och vildkråksimpa.

I Kultur

Dess ekonomiska betydelse är liten. Den förtärs i arktiska trakter, men inget kommersiellt fiske bedrivs. Den förekommer även i saltvattensakvarier.

Utseende

Rötsimpan har ett stort huvud med en bred, köttig mun och en kraftig, bakåt avsmalnande kropp färgad i gråbrunt med mörkare fläckar. Den har två ryggfenor. Fenorna liksom buken har talrika ljusa fläckar. Längs med sidolinjen har den en rad med knöliga benutskott. Rötsimpan blir upp till 60 cm lång, längst i arktiska områden. Vikten kan uppgå till 1,1 kilogram.

Vanor och livsstil

Lever i brack- och saltvatten på grunda bottnar ner till 15 meters djup. Går djupare i arktiska vatten, ner till 250 m. Födan utgörs av kräftdjur och fisk. Livslängd upp till 6 år.

Livsstil

Kost och Näring

Parningsvanor

Rötsimpan leker under vintern på grunt vatten. Inför parningen blir hanens buk kraftigt färgad i klarrött eller blågrönt. Rötsimpan är äggläggande, men har inre befruktning precis som hornsimpan; hanen håller fast honan och för in sitt parningsorgan i henne. Honan lägger upp till 3 000 ägg i klumpar på bottnen. Efteråt vaktar hanen äggen, som kläcks efter 4 till 6 veckor. De nykläckta ynglen är pelagiska men övergår till bottenliv efter några månader, när de har uppnått en längd av 3 till 4 cm.

Befolkning

Referenser

1. Rötsimpa artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6tsimpa

Fler fascinerande djur att lära sig om