Land

Kirgizistan

440 arter

Kirgizistan, officiellt Republiken Kirgizistan, är ett land i Centralasien.

Geografi

Kirgizistan är ett mycket bergigt land i det inre av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst, beläget på nordsidan av den stora bergskedjan Tian Shan, vars utlöpare täcker större delen av landets yta, undantaget dalar och bäcken samt en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Landets högsta punkt är Dzjengisj Tjokusu (Pik Pobedy), på 7 439 meter över havet, i Kaksjaal-Too-kedjan på den kinesiska gränsen. Den lägsta punkten är floden Kara-Darja, på 132 meter över havet. Endast fyra procent av landet är skogbeklätt. Den stora, mycket djupa och kristallklara sjön Issyk-Kul i landets nordöstra del var tidigare ett av Sovjetunionens främsta turistparadis. I den lilla delen låglänt land i norr, på nordsidan av Kirgizbergen (Alatau), ligger huvudstaden Bisjkek som med sina omkring 900 000 invånare är landets i särklass största stad. I väst innefattar Kirgizistan den östligaste delen av Ferganadalen och där landets näst största stad Osj. Andra städer är Tokmok, Dzjalal-Abad och Karakol.

Klimatet varierar mellan landsdelarna. Den sydvästliga Ferganadalen är subtropisk och extremt varmt om sommaren med temperaturer upp mot 40 °C. De nordliga höjderna har tempererat klimat och Tian Shan varierar från torrt kontinentalt till arktiskt klimat, allt efter höjden. I de kallaste områdena är temperaturen under fryspunkten under runt 40 dagar om vintern, och till och med några ökenområden upplever konstant snöfall under denna period.

Bland naturtillgångarna märks betydliga mängder guld samt även kol, uran, antimon, andra ädelmetaller och mindre mängder petroleum och naturgas. Mindre än åtta procent av landet är uppodlat; jordbruket är koncentrerat till det nordliga låglandet runt Bisjkek samt i Ferganadalen. Tungt snöfall om vintern leder till omfattande vårflod som ofta skapar allvarliga skador längre ner. Avrinningen från bergen används dock till hydroelektricitet.

Den viktigaste floden är Naryn som flyter västerut genom Ferganadalen in i Uzbekistan där den möter en annan av Kirgizistans stora floder, Kara-Darja, vilket ger upphov till Syr-Darja, en av Centralasiens största floder, som utmynnar i Aralsjön, även om den massiva användningen av vatten till konstbevattning i Uzbekistans bomullsbruk nu gör att floden förtorkar långt innan den når Aralsjön. Tjüjfloden flyter ett kort tag genom Kirgizistan innan den går in i Kazakstan.

visa mindre

Kirgizistan, officiellt Republiken Kirgizistan, är ett land i Centralasien.

Geografi

Kirgizistan är ett mycket bergigt land i det inre av Centralasien, gränsande till Kazakstan i norr, Kina i öst, Uzbekistan i väst och Tadzjikistan i syd och väst, beläget på nordsidan av den stora bergskedjan Tian Shan, vars utlöpare täcker större delen av landets yta, undantaget dalar och bäcken samt en liten del av det kazakiska låglandet i norr. Landets högsta punkt är Dzjengisj Tjokusu (Pik Pobedy), på 7 439 meter över havet, i Kaksjaal-Too-kedjan på den kinesiska gränsen. Den lägsta punkten är floden Kara-Darja, på 132 meter över havet. Endast fyra procent av landet är skogbeklätt. Den stora, mycket djupa och kristallklara sjön Issyk-Kul i landets nordöstra del var tidigare ett av Sovjetunionens främsta turistparadis. I den lilla delen låglänt land i norr, på nordsidan av Kirgizbergen (Alatau), ligger huvudstaden Bisjkek som med sina omkring 900 000 invånare är landets i särklass största stad. I väst innefattar Kirgizistan den östligaste delen av Ferganadalen och där landets näst största stad Osj. Andra städer är Tokmok, Dzjalal-Abad och Karakol.

Klimatet varierar mellan landsdelarna. Den sydvästliga Ferganadalen är subtropisk och extremt varmt om sommaren med temperaturer upp mot 40 °C. De nordliga höjderna har tempererat klimat och Tian Shan varierar från torrt kontinentalt till arktiskt klimat, allt efter höjden. I de kallaste områdena är temperaturen under fryspunkten under runt 40 dagar om vintern, och till och med några ökenområden upplever konstant snöfall under denna period.

Bland naturtillgångarna märks betydliga mängder guld samt även kol, uran, antimon, andra ädelmetaller och mindre mängder petroleum och naturgas. Mindre än åtta procent av landet är uppodlat; jordbruket är koncentrerat till det nordliga låglandet runt Bisjkek samt i Ferganadalen. Tungt snöfall om vintern leder till omfattande vårflod som ofta skapar allvarliga skador längre ner. Avrinningen från bergen används dock till hydroelektricitet.

Den viktigaste floden är Naryn som flyter västerut genom Ferganadalen in i Uzbekistan där den möter en annan av Kirgizistans stora floder, Kara-Darja, vilket ger upphov till Syr-Darja, en av Centralasiens största floder, som utmynnar i Aralsjön, även om den massiva användningen av vatten till konstbevattning i Uzbekistans bomullsbruk nu gör att floden förtorkar långt innan den når Aralsjön. Tjüjfloden flyter ett kort tag genom Kirgizistan innan den går in i Kazakstan.

visa mindre