Brandkronad skogssångare

Brandkronad skogssångare

Rödkronad piplärksångare

Rike
Klass
Ordning
Familj
ARTER
Seiurus aurocapilla
Folkmängd
26 Mln
Livslängd
9 years
Vikt
14-29
0.5-1
goz
g oz 
Längd
11-16
4.3-6.3
cminch
cm inch 
Vingspann
19-26
7.5-10.2
cminch
cm inch 

Brandkronad skogssångare (Seiurus aurocapilla) eller rödkronad piplärksångare är en fågel i familjen skogssångare inom ordningen tättingar.

Utseende

Brandkronad skogssångare är en relativt stor (13,5–15 centimeter i längd) marklevande skogsbunden skogssångare. Den är rätt trastlik med en grönbrun ovansida och ljus distinkt svartfläckig undersida. Karakteristiskt är hjässbandet, rödbrunt i mitten och svart på kanterna, lite som en mycket stor kungsfågel. Den ljusa ögonringen runt ögat på en i annars otecknad kind är också ett tydligt kännetecken.

Distribution

Geografi

Brandkronad skogssångare delas in i tre underarter med följande utbredning:

Visa mer

Arten är en mycket sällsynt gäst i Europa, med sex fynd från Storbritannien, tre från Irland och ett vardera från Norge och Frankrike. Därutöver har den observerats vid ett 20-tal tillfällen i Azorerna, hösten 2017 vid hela sex tillfällen.

Visa mindre
Brandkronad skogssångare karta över livsmiljö
Brandkronad skogssångare karta över livsmiljö
Brandkronad skogssångare
Attribution License

Vanor och livsstil

Säsongsmässigt beteende
Fågelläte

Kost och Näring

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Befolkning

Befolkningsantal

Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling. Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC). Beståndet uppskattas till 26 miljoner vuxna individer.

Coloring Pages

Referenser

1. Brandkronad skogssångare artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandkronad_skogss%C3%A5ngare
2. Brandkronad skogssångarepå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/22721779/132148644
3. Xeno-canto fågelrop - https://xeno-canto.org/703898

Fler fascinerande djur att lära sig om