Bäckröding
Rike
Ordning
Familj
Sl�kte
ARTER
Salvelinus fontinalis
Livslängd
24 years
Vikt
8000
282
goz
g oz 
Längd
26.4-86
10.4-33.9
cminch
cm inch 

Bäckröding (Salvelinus fontinalis) är en fisk som ursprungligen är från Nordamerika. Den har planterats ut i Sverige sedan 1890-talet med varierande framgång.

Utseende

I Europa blir arten sällan över 35 cm lång, maximalt 55 cm, och väger vanligtvis inte mer än 1 kg. Bäckrödingens storlek beror på vattendragets kvalitet och tillgången på föda. Individer som lever i Nordamerika kan väga 4 kg. I naturen når fisken som högst en ålder av 8 - 10 år. Bäckrödingen odlas ofta i särskilda anläggningar och köttets smak värderas högre än regnbågsöring.

Visa mer

Fisken är en av de färgrikaste i familjen och färgen skiftar från population till population. Till kroppsformen liknar den en torped. Som alla laxfiskar har bäckrödingen en fettfena. Bukfenorna har en påfallande röd-orange färg med vit kant. Ryggens färg ligger mellan brun och oliv. Fisken har små fjäll och en stor mun.

Visa mindre

Distribution

Geografi

Arten är ursprunglig för Nordamerika, i nordöstra Kanada och nordöstra USA, inklusive övre Mississippibäckenet. Den lever i kallt, syrerikt, mer eller mindre strömmande vatten. Den har introducerats till flera länder i världen, i Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland, Sydamerika och södra Afrika.

Visa mer

I en doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) framförs stark kritik mot denna arts inplantering i Sverige. Den anses ha en förödande verkan på det inhemska fiskbeståndet.

Visa mindre

Vanor och livsstil

Bäckrödingen kräver inga gömställen. Därför infördes den i snabbt strömmande åar eller i floder med rak sträckning. Fisken kan uthärda lägre pH-värde än öringen. Liksom fjällrödingen lägger bäckrödingen sin rom på grusbottnar. Därför skapar de en grop med bakkroppen innan de utstöter rommen.

Visa mer

Födan består huvudsakligen av djurplankton och mindre djur från vattendragets botten. Under sommaren äter de även insekter som hamnar på vattenytan. Större exemplar äter dessutom mindre fiskar, även av samma art.

Visa mindre
Livsstil
Säsongsmässigt beteende

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Befolkning

Referenser

1. Bäckröding artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4ckr%C3%B6ding

Fler fascinerande djur att lära sig om