Cobia
Livslängd
15 years
Vikt
68
150
kglbs
kg lbs 
Längd
70-200
27.6-78.7
cminch
cm inch 

Cobia (Rachycentron canadum) är en art i underordningen abborrlika fiskar (Percoidei). Den är den enda arten i släktet Rachycentron och i familjen Rachycentridae.

Visa mer

Fisken lever pelagiskt i tropiska och subtropiska havsområden av Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet (förutom östra delen). Den besöker ibland bräckt vatten. Arten blir upp till 1,8 meter lång och 70 kg tung. Det är en rovfisk.

Cobia kan bilda mindre grupper och den jagar andra fiskar, bläckfiskar och kräftdjur. Dessutom lever den i stim när den fortplantar sig.

Arten fiskas och säljs på marknader men den är en ganska sällsynt matfisk.

Visa mindre

Geografi

Subkontinenter
Introducerade länder

Vanor och livsstil

Livsstil
Säsongsmässigt beteende

Kost och Näring

Befolkning

Referenser

1. Cobia artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/Cobia
2. Cobiapå webbplatsen för IUCN:s röda lista - https://www.iucnredlist.org/species/190190/70036823

Fler fascinerande djur att lära sig om